Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "hałas" na angielski

Wyszukaj hałas w: Definicja Synonimy
noise
racket
sound
ruckus
commotion
rattling
din
noisy
loud
fuss

Sugestie

Jeśli jest podejrzany hałas, alarm uwalnia chloroform.
If there's a suspicious noise, the alarm releases chloroform.
Niezbyt rozróżniam zwykły hałas od muzyki.
So I can't tell a noise from a rhythm.
Podwójne okna powinny stłumić ten hałas.
Double windows would have gotten rid of the noise.
I robi to naprawdę głośny hałas.
And it's making this really loud noise.
Zamienię paliwo w kurz i hałas.
I'm going to turn petrol into dust and noise.
Głośny hałas wyrwał mnie z głębokiego snu.
A loud noise jolted me awake from a deep sleep.
Emitował dźwięk, jakby głośny hałas.
It was emitting this sound, like a loud noise.
Wytwarza przyjemny odgłos oceanu, zagłuszając nieprzyjemny hałas.
It produces a pleasant ocean sound, drowning out unpleasant noise pollution.
Usłyszałam hałas i tak go znalazłam.
I heard a noise and found him like this.
Więc musieliście słyszeć ten nieludzki hałas.
Then you must've heard that ungodly noise.
Przynajmniej zrobi hałas jak będzie chciał wejść.
But it'll make noise if he tries to come in.
Zrób hałas albo porusz moimi włosami.
Make a noise or... manipulate my hair.
Byliśmy przy stole, usłyszeliśmy hałas.
We were at the table, heard a noise.
Ale kiedy podrzynasz gardło jest hałas.
But when you cut the throat, makes noise.
Przecież robimy hałas i ludzie to uwielbiają.
Like, we make noise and people love it.
Ciężko powiedzieć przez zbyt duży hałas.
I can't tell, there's too much noise.
I nagle słyszę z tyłu jakiś hałas.
And then all of a sudden, I hear a noise out the back.
Telepaci od urodzenia uczą się blokować hałas innych umysłów.
Those born with psi talent learn to block the noise of other minds.
Słuchaj Maestro, to musi wydawać hałas.
Now look here, maestro, that thing needs to make noise.
Moment, słyszałam hałas w korytarzu.
Just a minute. I heard a noise in the hall.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 1654. Pasujących: 1654. Czas odpowiedzi: 64 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo