Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "hemoroidy" na angielski

Wyszukaj hemoroidy w: Definicja Synonimy
hemorrhoids
piles
haemorrhoids
hemorrhoid
Narzekał na jakąś plagę, szarańcze albo hemoroidy.
He was complaining about the plague or locusts or like, hemorrhoids or...
Miałam hemoroidy, wisiały jak kiście winogron.
I had hemorrhoids that hung like bunches of grapes.
Wiesz że dostaję hemoroidy gdy jeżdzę za daleko.
You know I get the piles if I have to ride too far.
Oznaki reumatyzmu, płytki oddech... a w zeszłym roku miałem hemoroidy.
Bit of rheumatism, shortness of last year I had the piles.
Było trochę niewygodnie, ale myślałam, że to moje hemoroidy.
I felt a bit uncomfortable, but I thought it was my haemorrhoids.
i Danielle, twój tato miał straszne hemoroidy które mu bezlitośnie dokuczały.
And, Danielle, your father had very bad haemorrhoids that stung him unmerciful.
Johnson, hodowca świń, miał hemoroidy.
Johnson was a pig farmer with hemorrhoids.
Agent 62 który pracował we Frankfurcie... umarł przez krwawienie spowodowane przez hemoroidy.
Agent 62 who worked in Frankfurt lost his life to bleeding caused by hemorrhoids.
Potrzebujemy tego łóżka dla poważnych przypadków, jak hemoroidy, wrośnięte paznokcie.
Also, we need the bed space for serious cases... hemorrhoids, hangnails, like that.
Nie trzeba się martwić o hemoroidy i w ogóle.
You never have to worry about hemorrhoids.
Przecież hemoroidy rosną jedynie starym dziadkom.
Because hemorrhoids only grow with Grandpa's.
Wlasnie wyszedlem ze szpitala, bylem leczony na hemoroidy.
I just came out of the hospital, hemorrhoids treated.
Mam hemoroidy w 4 i dziecko z gorączką.
I've got a hemorrhoids in Four, a kid with a fever in Triage.
Doszedłem do tego, że to nie hemoroidy.
So I figure it's not hemorrhoids.
No gdzie są hemoroidy, pytam pana?
Well, where are the hemorrhoids, I ask you?
I wiem, że poczucie winy dostarczające paliwa w osobistej tyradzie... jest już wystarczająco spuchnięte, bardziej niż Twoje hemoroidy.
I know that the guilt fueling this peculiar tirade... is already swollen bigger than your hemorrhoids.
Wiem, że poczucie winy, które ożywia tę tyradę... urosło już bardziej niż twoje hemoroidy.
I know that the guilt fueling this peculiar tirade... is already swollen bigger than your hemorrhoids.
Mówiłam wam, że Lisa ma hemoroidy?
Did I tell you that Lisa has hemorrhoids?
Czy z pani miejsca widać moje hemoroidy i lęki?
Or can you see my hemorrhoids and my second thoughts from where you're standing?
W zeszłym tygodniu pamiętasz jak myślałem że mam hemoroidy?
Last week, remember when I thought I had piles?
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 113. Pasujących: 113. Czas odpowiedzi: 75 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo