Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "hindus" na angielski

Wyszukaj hindus w: Definicja Synonimy
Indian
Hindu
the Hindus
Ponieważ hindus powinien pomóc drugiemu hindusowi.
Because, one Indian helps another.
Ten Hindus sprawił mi jednak sporo kłopotu.
But that Indian gave me quite a bit of trouble.
Sam, jeśli byłby Rathod (hindus), dziś by żył.
If Sam had been a Rathod (Hindu), he would have been alive today.
Tak prosze pana, Ten hindus tutaj jest szlachetnym sługą boga
Yes Sir, this Hindu here is allah's noble servant
Nie jak Hindus, czy Welsh.
Not like the Hindus, or Welsh.
Hindus, a także luzacy, mówią, że... w naszym przyszłym życiu część z nas powróci jako mrówki.
The Hindus, and the beatniks also, say our next lives some of us will come back as ants.
A teraz powiedz mi, który z nich to hindus, a który muzułmanin.
Tell me who is hindu and Muslim amongst them.
Największym nieszczęściem hinduskiego narodu jest to, że jego największy wróg to praktykujący hindus!
The Hindu Natiors misfortune is that it's worst enemy is a practising Hindu!
Hindus... trudno poznać po twarzy.
Indian. You don't look it.
Żaden Hindus nie może być traktowany tak jak traktują nas Anglicy.
No Indian must be treated as the English treat us.
Dowiedział się, że Hindus lubi chłopców.
He found out... the Indian liked boys.
Każdy Hindus jest moim bratem i siostrą.
Every Indian is my brother and sister.
Ten tajemniczy Hindus jest na pewno odpowiedzialny za to zabójstwo.
This mysterious Hindu is clearly responsible for the murder.
Księgi i historia mówią nam, że Madho Lal urodził sie jako Hindus, ale my, mistycy, nie zgadzamy się z tym.
Books and history tell us that Madho Lal was born a Hindu, but we mystics are indifferent to that.
Typowy Hindus... nie trać nadziei nawet jeśli przegrywają.
typically Indian... don't lose hope even when they are losing.
Był tam Południowoafrykańczyk, Brazylijczyk, Hindus, Chińczyk, potem prezydent Obama, a do tego wszystkiego ośmioro Europejczyków.
There was the South African, the Brazilian, the Indian, the Chinese, then Mr Obama, and on top of that, the eight Europeans.
Hindus... trudno poznać po twarzy.
Indian it's hard to recodnize by looking at your face
Hindus przeciw muzułmaninowi, muzułamanin przeciw Hindusowi.
Hindu against Muslim, Muslim against Hindu.
Spójrz na nas... Hindus i białas jedzą razem posiłek.
Indian and a white man breaking bread together.
Pewien Hindus z Bombaju powiada... chociaż osobiście nie wiem, ile w tym prawdy... że gdy patrzysz tygrysowi prosto w oczy... nigdy nie zaatakuje.
Well, the Hindus around Bombay say, even though I don't know if it's true or not, that if you look a tiger straight in the eye She won't attack you.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 91. Pasujących: 91. Czas odpowiedzi: 71 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo