Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "iść na południe" na angielski

Wyszukaj iść na południe w: Definicja Synonimy
head south
to go south
going south
Możecie dotrzeć do szlaków emigracyjnych, iść na południe i pokonać zimę.
No. You can make it to the migration trail, head south and beat the winter.
Zdecydowaliśmy iść na południe w dół przełęczy.
We decided to head south down the pass.
Musimy iść na południe, w góry.
Then we have to go south into the hills.
Musimy iść na południe, szybko
We've got to go south, hurry
Byłem przerażony iść na południe wtedy.
I was scared of going south back then.
Mylę się, czy to samo słowo oznaczało, żeby iść na południe?
PATCHI: Am I wrong, or was that the same as the word for going south?
Musimy iść na południe, przez miasto.
We need to head south, toward town.
Mistyk powiedział, żeby iść na południe.
Mystic man said to head south.
Możemy iść na południe, gdy Glaber będzie łapał się za jaja i gadał.
We can head south, while Glaber cups his balls and makes speeches.
Musimy iść na południe.
We need to head south of here.
Mieliśmy iść na południe.
Weren't we going south?
Więc, powiniśmy iść na południe.
So, south we should walk.
Zatem musimy iść na południe i zająć zamek Cahir.
Then we must march south and take Cahir Castle.
Próbuję pomóc, a on każe mi iść na południe.
I'm trying to help, and the guy tells me "Go south"?
Wiedział że trzeba iść na południe do rzeki, a z rzeką aż do gór i prosto do doliny.
He knew the course turned south through the desert to a river, and the river led into the mountains, here.
Musimy iść na południe.
We'll have to move south.
Musimy iść na południe.
We need to go South.
Musimy tylko iść na południe.
We'll just keep heading south.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 18. Pasujących: 18. Czas odpowiedzi: 407 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo