Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "iść na studia" na angielski

Wyszukaj iść na studia w: Definicja Synonimy
go to college
go to university
going to college
go on to college
Ja chcę tylko iść na studia.
I just want to go to college.
A ja chcę iść na studia w wielkim mieście.
And I want to go to college in a big city.
A gdyby Alvie zechciał iść na studia?
What if Alvie wants to go to university?
'Asha, nie możesz iść na studia, Asha nie możesz pracować w call center.
'Asha, you cant go to university, Asha you can't work in call center.
Chciałem iść na studia i grać w kosza.
I thought about going to college and playing basketball.
Bo masz zamiar iść na studia.
Because you are going to college.
Nie musisz iść na studia, jak reszta z nas.
You don't need to go to college like the rest of us.
Może iść na studia, dostać robotę...
She could go to college and get a job...
Dyrektor Sylvester, Becky sama mi powiedziała, że chce iść na studia i nie ma żadnych przeciwwskazań.
Principal Sylvester, Becky told me herself she wants to go to college, and there's no reason why she can't.
Nie ma reguły, że musisz iść na studia.
There's no rule that says you have to go to college.
Byłem zbyt leniwy by iść na studia.
I was too laZy to go to college.
Więc nasze dziecko będzie mogło iść na studia.
Now our baby can go to college.
Ale ja nie mogę iść na studia.
But I can't go to college.
Nawet jeśli nie iść na studia, tylko wyobrazić szansę wpakować tych gatunków w ich twarzach.
Even if you don't go to college, just imagine having the chance to shove those grades in their faces.
Chciałem iść na studia, ale tata w zamian kupił basen.
I wanted to go to college, but my dad bought a swimming pool instead.
Twierdzę że to nieodpowiedzialne by iść na studia
I'm saying that it is fiscally irresponsible for me to go to college.
Nie możemy opuścić dzielni, iść na studia i wrócić z modelką.
We can't all leave the hood, go to college, and come back with a model chick.
Mogli kupić dom, iść na studia.
Made it easy to buy a house, go to college.
Zamierzasz iść na studia czy chcesz pracować?
Are you going to college or you working?
Bez dziecka, może iść na studia i być kimś.
Without the baby, she can go to college and be somebody.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 143. Pasujących: 143. Czas odpowiedzi: 84 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo