Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "iść naprzód" na angielski

Wyszukaj iść naprzód w: Definicja Synonimy
move forward
move on
go forward
go ahead
go on
move ahead
forge ahead
keep moving forward
keep going
moving on
advance
get ahead
Claire i jej syn muszą iść naprzód.
Claire and her son need to move forward.
Czasami przychodzi ciężki okres, ale trzeba iść naprzód.
Because sometimes you go through difficult times, right, but you can move forward.
Przynajmniej znamy prawdę i możemy iść naprzód.
At least we know and now we can move on.
Omówiliśmy ten temat i mam nadzieję, że możemy iść naprzód.
We have discussed this issue and I do hope that we can move on.
Łagodnie mówi nam by iść naprzód.
Like he is gently telling us to go forward.
Zacznij myśleć o tym, że czas iść naprzód.
I want you to think about that as we go forward.
Nie możemy cofnąć czasu, tylko iść naprzód tak jak płynie czas.
We cannot reverse the clock, only move forward, in the way of time itself.
Nie. Wszechświat musi iść naprzód.
The universe has to move forward.
Nie mamy wątpliwości co do tego, że musimy iść naprzód; sprawa jest niezwykle pilna.
There is no debate among us that we must move forward; the issue is an extremely urgent one.
Musimy uczyć się i iść naprzód.
We must learn and move forward.
Wynik konferencji w Kopenhadze był głęboko rozczarowujący, ale teraz musimy iść naprzód.
The outcome of Copenhagen was deeply disappointing, but we must now move forward.
Jasne jest, że po wejściu w życie traktatu lizbońskiego możemy iść naprzód ze stopniowymi zmianami w całej kwestii przejrzystości.
It is clear that with the entry into force of Lisbon, we can go forward with a step change on the whole issue of transparency.
Unia Europejska ma obowiązek iść naprzód i służyć za przykład, niezależnie od postawy pozostałych państw.
The European Union is duty bound to move forward and to set an example, no matter what the attitude of the other states.
Właśnie takiej dynamiki i tempa potrzebujemy, by iść naprzód.
It is that sense of dynamism and urgency that we need to move forward.
Jeśli chodzi o Bośnię i Hercegowinę, kraj ten musi iść naprzód.
As far as Bosnia and Herzegovina is concerned, the country must move forward.
Może powinniśmy iść naprzód, Nie chcemy żeby reszta zdążyła przed nami.
Maybe we should go forward, We do not want the rest has gone before.
Uważam, że powinniśmy inwestować w agencję Frontex i iść naprzód.
I believe we must invest in Frontex and move forward.
Musimy iść naprzód i patrzeć w przyszłość.
We must move on and look ahead.
Zrozum, zawsze będzie częścią mnie, ale muszę iść naprzód.
Look, she'll always be a part of me, but... I have to move on.
Jeżeli ponownie zajmiemy się ostrożną analizą naszych interesów, możemy tylko iść naprzód.
We can only move forward if we embark on a careful analysis of our interests again.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 217. Pasujących: 217. Czas odpowiedzi: 105 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo