Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "i vice versa" na angielski

Wyszukaj i vice versa w: Definicja Synonimy
and vice versa
or vice versa
and vice-versa
Państwo jest religią i vice versa.
The state is the religion and vice versa.
Nie będzie trudno zmusić Joe Truckera wsypać Meksykańców i vice versa.
Shouldn't be hard to get Joe Trucker to roll on cholo and vice versa.
Jeśli chcemy, żeby było musimy nie chcieć i vice versa.
If we it mustn't be there, it'll be there or vice versa.
współczynnik przeliczania ryżu łuskanego na ryż niełuskany i vice versa;
the rate for converting husked rice into paddy rice, or vice versa;
Bierze leki na uszy do oczu i vice versa.
He puts the eye-drops in his eyes and vice-versa.
G. mając na uwadze, że Sahara Zachodnia jest tylko w sposób dorozumiany wyłączona z postanowień handlowych porozumienia i możliwe jest, że produkty z Sahary Zachodniej mogą w rzeczywistości korzystać z przyznawanego przez porozumienie preferencyjnego dostępu do rynku wewnętrznego UE i vice versa;
G. whereas the Western Sahara is only implicitly excluded from the trade provisions of the Agreement and it is possible that Western Saharan products could in fact benefit from the preferential access granted by this Agreement into the EU's internal market and vice-versa;
Bez pracy nie ma kołaczy i vice versa.
Without labour there can be no payment, and vice versa.
Jest ważnym dla Komitetu - żeby rodzice polubili dzieci no i vice versa.
It is important to the Committee - that the parents like the child and vice versa.
Nie Iubił Pierce'a i vice versa.
He wouldn't like Pierce, and vice versa.
Chłopcy, traktujcie mile dziewczęta i vice versa.
Boys, be nice to the girls And vice versa.
Jedna stworzyła drugą i vice versa.
One invented the other and vice versa.
Ja widzę to tak: dzisiejsze miernoty to jutrzejsze tęgie głowy i vice versa.
I see it like this: today's lightweights are tomorrow's heavyweights, and vice versa.
Pański wynik oznaczono jako jej i vice versa.
Your results were labeled as hers and vice versa.
Wykazywanie konwersji między systemami dziesiętnym i dwójkowym, ósemkowym i szesnastkowym i vice versa.
Demonstration of conversions between the decimal and binary, octal and hexadecimal systems and vice versa.
Na przykład zapewnia ona prawa do pełnego dostępu dzieci do środków masowego przekazu i vice versa.
For example, it has rights to full access to the mass media in all communication to children and vice versa.
Ostatnie czego mu teraz trzeba to ty i vice versa.
You're the last person he needs in his life right now, and vice versa.
Brenda, to jest Lauryn i vice versa.
Brenda, this is Lauryn and vice versa.
Mogą oddawać nam krew i vice versa.
They can give us blood transfusions and vice versa.
Twoi przyjaciele są twoimi wrogami i vice versa.
Your friends are your enemies, and vice versa.
Działanie leku ADARTREL może być nasilone lub zmniejszone pod wpływem innych leków i vice versa.
The effect of ADARTREL may be increased or decreased by other medicines and vice versa.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 119. Pasujących: 119. Czas odpowiedzi: 112 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo