Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "ile" na angielski

Zobacz także: ile kosztuje
Wyszukaj ile w: Definicja Słownik Synonimy

Sugestie

ile razy 3550
ile czasu 1875
ile masz 1131
ile osób 628
504
ile mamy 395
Nie wiem ile razy mam ci to powtarzać.
Gary, I don't know how many times I have to tell you this, baby.
Nie obchodzi mnie ile razy wygrał.
Look, I don't care how many titles he's won.
Wiem ile ja i ten teatr zawdzięczamy generałowi.
I know how much I and the theater owe to the General.
Zależy ile wydamy na ustawienie roboty.
Depends how much we spend on the set up.
Sprawdźmy ile mamy czasu na morderstwo.
Let's see how much time we need to kill.
Pan Turner powiedział ile jest w stanie zapłacić.
Mr Turner's told you how much he's willing to pay.
Nie masz pojęcia ile wieków czekałam na to.
You have no idea how many centuries I've waited for this.
Jeśli potrzebujecie kredytu, powiedzcie ile.
If you need a line of credit, say how much.
Nieważne ile worków pokarmu mu sprzedałeś.
I don't care how many sacks of feed you sold him.
Żeby wiedzieć ile wieżyczek możemy wybudować.
I need to know how many towers we're going to build.
Chyba wiesz, ile rodzina dla niej znaczy.
I think you know how much family means to Raina, just as she now knows...
To ile musiało kosztować założenie tej firmy.
How much it must have cost to set up your company.
Mówił że jesteś wojownikiem, ile wojen wygrałeś.
He said you are a warrior, how much wars you win.
Sprawdzamy ile z tych rzeczy zostało skradzione.
We're looking into how much of this stuff is stolen.
Ciekawe ile ma przy sobie pieniędzy.
I wonder how much money he has on him.
Nie wiem ile razy mam to powtórzyć.
I don't know how many times I have to say this, Hilda.
Zobacz ile osiągnąłeś w jeden dzień.
Look how much you've accomplished in a single day.
Nie wierzę ile sobie liczą za apartament.
I can't believe how much they charge for a suite.
Jednak chciałabym wiedzieć ile nie przyjmuję.
However, I would like to know how much I'm not accepting.
Haniebne jest to ile mu płacisz.
What's shameful is how much you're paying him.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 52875. Pasujących: 52875. Czas odpowiedzi: 165 ms.

ile razy 3550
ile czasu 1875
ile masz 1131
ile osób 628
ile mamy 395

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo