Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "imitacja" na angielski

Wyszukaj imitacja w: Definicja Synonimy
imitation
moissanite
fake
impersonation
imitating

Sugestie

To jest całkiem dobra imitacja ubioru z renesansu.
Well, this is a pretty good imitation of - Renaissance weaving.
Ta męcząca imitacja Hitchcocka, z którą pomagałam Whitowi, jest skończona.
That tiresome little Hitchcock imitation I've been helping Whit finish is done.
O ile nie przekonamy ich, że to imitacja.
Unless we can convince them it's a fake.
I może, go znajdziesz, wiesz, że to jest cała imitacja, to nie jest rzeczywiste
And say you find him, you do know that it's all fake, none of it's real?
To najgorsza imitacja Trzynastki, jaką w życiu słyszałem.
That was the worst thirteen imitation I've ever heard.
Przy okazji, niezła imitacja Ross'a.
By the way, nice Ross imitation.
Jedna książeczka adresowa, imitacja czerwonej skóry.
One address book, imitation red leather.
Stare powiedzenie mówi, że imitacja to najszczersza forma pochlebstwa.
The old saying is that imitation is the sincerest form of flattery.
Z waszego punktu widzenia to tylko kopia, - podróbka, tania imitacja.
From your point of view, he is only a facsimile, a knock-off, a cheap imitation.
Powiadają, że imitacja jest najlepszą formą pochlebstwa, ale to boli.
You know, they say imitation is the greatest form of flattery, but that hurts.
Neurony lustrzane a imitacja i uczenie obserwacyjne.
Mirror neurons and imitation, emulation.
To duch, jakaś słaba imitacja!
This is some ghost of you, some pale imitation.
I choć imitacja jest najwyższą formą pochlebstwa, to w jego wykonaniu, nie jest zbyt dobra.
And although imitation is, of course, the highest form of flattery, his imitations are not very good.
Nie musisz mi mówić, że to imitacja skóry Wiem o tym.
You don't have to tell me that it's imitation leather.
Dość dobra imitacja, nie wydaje wam się?
A rather good imitation, don't you think?
(qa) "imitacja żywności" oznacza środek spożywczy, która sprawia wrażenie innego środka spożywczego, gdzie zazwyczaj używany składnik jest całkowicie lub częściowo zastąpiony innym.
(qa) 'food imitation' means food that gives the impression of being another food in which an ingredient usually used is wholly or partly mixed with or replaced by another.
Skąd mam wiedzieć że żyjesz... i nie jesteś tylko sprytna imitacja życia?
How do I know that you're alive... and not just a clever imitation of life?
Co czyni moja "sprytna imitacja życia" jest inna od nich?
What makes my clever imitation of life any different from theirs?
materiałów częściowo pokrytych kosmykami, pyłem, sproszkowanym korkiem lub tym podobnym i mających wzory wynikające z tych zabiegów; jednakże imitacja materialu pętelkowego pozostaje klasyfikowana do tej pozycji;
fabrics partially covered with flock, dust, powdered cork or the like and bearing designs resulting from these treatments. However, imitation pile fabrics remain classified in this heading;
Jednowłóknowe nici (monofilamenty), paski (sztuczna słoma i tym podobne) oraz imitacja katgutu ze sztucznych materiałów włókienniczych
Monofilament, strip (artificial straw and the like) and imitation catgut of artificial textile materials
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 113. Pasujących: 113. Czas odpowiedzi: 68 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo