Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "instrukcje" na angielski

Wyszukaj instrukcje w: Definicja Synonimy
instructions
directions
instruction instructed
briefed
introductions
seek
orders
guidance
briefing

Sugestie

261
56
Przesyłają ci instrukcje, jak masz przelać pieniądze.
They're forwarding instructions to your PDA on how to wire the money.
Przepraszam, dr Nolan zostawił dokładne instrukcje.
I'm sorry. Dr. Nolan left specific instructions.
John wykonuje polecenia świadomie i właściwie reaguje na osobiste instrukcje.
"John follows instructions conscientiously"and responds well to personal directions...
Dostaniesz instrukcje od Ebby z recepcji.
You can get directions from Ebba in reception.
Powinniście przyjść po dalsze duchowe instrukcje.
You should stop by for additional spiritual instruction.
To są dzienne instrukcje dla Luftwaffe.
These are the day's instructions for the Luftwaffe...
Macie swoje instrukcje czarno na białym.
You have your instructions in black and white.
Dalsze instrukcje dostaniesz później od mojego awatara...
Further instructions will come forth from my avatar - Dorota.
Przepraszam panienko Waldorf, ale pan Bass dał specyficzne instrukcje.
I'm sorry, Ms. Waldorf, but Mr. Bass gave us specific instructions.
Nasz przyjaciel Mosquito dał panu moje instrukcje.
Our friend the Antillais has given you my instructions.
Wszystkie instrukcje są tutaj, na ścianach.
All the instructions are here, on the walls.
Zostawiłem instrukcje w zakładzie pogrzebowym Dayton & Sons.
I left instructions with the undertaker, Dayton and Sons.
A jednak, przed odjazdem dostaliśmy nowe instrukcje.
However, before we could get going, we were given new instructions.
Czekają na znak, instrukcje, materiały.
They are waiting for a signal, instructions, material.
Oni czekają na sygnał, instrukcje, materialne.
They are waiting for a signal, instructions, material.
W tych miastach mam otrzymać od kurierów instrukcje.
I am to receive instructions in those cities from the dispatchers. I, myself.
W ciągu dnia dostanę dalsze instrukcje.
I'll have further instructions within the day.
Po złożeniu raportu otrzyma pan instrukcje.
Report to me and you'll be given further instructions.
Powiedzieli, że dałeś koronerowi dokładne instrukcje.
They said that you gave the coroner strict instructions.
Będzie bezpieczna, jak długo będziesz wykonywał moje instrukcje.
She'll be safe as long as you follow my instructions.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 2136. Pasujących: 2136. Czas odpowiedzi: 75 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo