Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "instrument muzyczny" na angielski

Wyszukaj instrument muzyczny w: Definicja Synonimy
musical instrument
To tylko mój instrument muzyczny do grania bluesa.
It's just my musical instrument for playing the blues.
Technikę reprezentuje komputer lub instrument muzyczny, być może wózek inwalidzki, jako środek do rozwoju umiejętności.
Technology is represented by a computer or a musical instrument, perhaps by a wheelchair, as a means to develop a skill.
To musi być nowoczesny instrument muzyczny.
It must be a modern musical instrument.
Nazywaj jak chcesz, nie przekonasz mnie, że laptop to instrument muzyczny.
Whatever it's called, you can't convince me that a laptop's a musical instrument.
Instrument muzyczny objęty niniejszym świadectwem, które umożliwia wielokrotne przekraczanie granicy, jest przeznaczony do użytku niehandlowego dla celów między innymi użytku osobistego, występów, produkcji (nagrań), transmisji, nauczania, wystawy lub konkursu.
The musical instrument covered by this certificate, which permits multiple cross-border movements, is for non-commercial use for purposes including, but not limited to, personal use, performance, production (recordings), broadcast, teaching, display or competition.
Instrument muzyczny objęty niniejszym świadectwem nie może zostać sprzedany lub prawo do jego własności przeniesione na inną osobę, podczas gdy znajduje się poza państwem, w którym świadectwo zostało wydane.
The musical instrument covered by this certificate may not be sold or possession of it transferred whilst it is outside the State in which the certificate was issued.
Śpiewa jak instrument muzyczny.
She sings like a musical instrument.
To jest instrument muzyczny.
To jest doskonały instrument muzyczny.
It's the perfect musical instrument.
instrument muzyczny jest odpowiednio zidentyfikowany.
the musical instrument is appropriately identified.
No coz, jedyne wyjscie aby tego dokonac... To zelektryzowac instrument muzyczny.
Well, the only way to get a result like be to electrify a musical instrument.
Instrument muzyczny to nie topór.
A musical instrument is not an axe.
Wygląda jak żyrandol, ale tak naprawdę to zautomatyzowany instrument muzyczny.
It looks like a chandelier, but it's actually a robotic music instrument.
Ona trzyma jakiś instrument muzyczny.
She's holding some sort of musical instrument.
To jest instrument muzyczny.
What is this utensil?
Każdy element opery ożywa i jest gigantycznym instrumentem muzycznym, na przykład ten żyrandol. Zajmuje całą scenę. Wygląda jak żyrandol, ale tak naprawdę to zautomatyzowany instrument muzyczny.
Every object in the opera comes alive and is a gigantic music instrument, like this chandelier. It takes up the whole stage. It looks like a chandelier, but it's actually a robotic music instrument.
Instrument muzyczny - angielski róg.
A musical instrument like the English horn.
[Instrument muzyczny z Afryki, jednomembranowy bęben.]
I play the djembe.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 18. Pasujących: 18. Czas odpowiedzi: 29 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo