Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "internet" na angielski

Wyszukaj internet w: Definicja Synonimy
Web
Net
online
web-based
the internets
Internet
internet-based
on-line
computer

Sugestie

Wiem, że zarobisz fortunę przez internet.
I know you're going to make a fortune with web's...
Potem przez internet wykasowałeś jego akt zgonu.
Then you went online and deleted his death certificate.
Można zostać wyświęconym księdzem przez internet w 5 minut.
You can become an ordained minister online in, like, five minutes.
Ostatni raz płacę rachunki przez internet.
That's the last time I do my banking online.
Zamówiłam przez internet antybiotyki na zakażenie gronkowcem...
I ordered antibiotics online to kill a staph infection.
W zeszłym tygodniu mówiła, że zamówiła coś przez internet.
She told me she ordered something online last week.
Sun Yun Do napisał nam przez internet o tym.
A Sun Yun Do at this residence registered online to get the warranty.
Włączyłem internet i zdobyłem go dla ciebie.
So I went online and grabbed this.
Znowu zaczynasz się umawiać, tym razem przez internet.
You immediately start dating again, this time online.
Mogę to zrobić przez internet, jeśli tylko zechcę.
I can put it online all by myself if I want to.
Jestem obeznany o Shen Zhen, Sprawdziłem przez internet.
I'm familiar with Shen Zhen, I've checked through the internet.
Wyobraź sobie gdyby Hitler miał internet.
I mean, imagine if Hitler had had the Internet.
Ciągle jest coś czego nie może zrobić internet.
There are still some things that the Internet just can't do.
Tak, kupił tamtego chłopca przez internet.
Yea, he bought that kid on the internet.
Przerabiam zdjęcia i sprzedaję przez internet.
I edit photos and sell them on the Internet.
Dlatego nie poznaje się ludzi przez internet.
This is why you don't meet people on the internet.
Wszystkie systemy komunikacji zapadają się, telefony, internet.
All the communication systems are collapsing, the telephones, internet.
Mają gorące ręczniki i darmowy internet.
They've got hot towels, man, and free Internet.
Potrzebujemy jasnych i bezpiecznych sposobów nawiązywania transakcji przez internet.
Clear and secure methods of conducting transactions over the Internet are required.
Rok temu wzięli ślub przez internet.
They exchanged vows on the Internet a year ago.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 2574. Pasujących: 2574. Czas odpowiedzi: 58 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo