Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "intruzów" na angielski

intruders
trespassers
interlopers
bogeys
intrusion
intruder
Mam wyraźny rozkaz zatrzymać wszelkich intruzów do powrotu Tabora.
I'm under strict instructions to detain any intruders until Tabor returns.
Atak lotniczy Subzero Zgodnie ZeroDistruge wszystkich wrogów i chronić intruzów powietrznych terytorium...
Subzero Air Attack Under ZeroDistruge all the enemies and protect your territory air shooting intruders. Meet up with...
Widziałem w jaki sposób traktujesz intruzów.
I've seen the way you treat trespassers.
Te obiekty należą do intruzów, którzy nigdy nie należeli do Oz.
Those objects belong to Interlopers who never belonged in Oz. No, I...
Ale są idealne do odstraszania intruzów.
No. But it's perfect to scare away intruders.
Czujniki wewnętrzne nie wykrywają żadnych intruzów.
Internal sensors aren't detecting any intruders.
Na pokładzie jest dwóch intruzów, sześć okrętów Hirogenów jest w drodze.
Sir? We have two intruders on board and six Hirogen vessels on the way.
Ochrona melduje, że nie ma więcej intruzów na pokładzie.
Security reports there are no other intruders aboard.
Egipski system zabezpieczeń, by uwięzić intruzów.
Egyptian security system, to trap intruders.
Rodziny pobite na śmierć przez intruzów.
Families bludgeoned to death by intruders.
Jestem Mouna Rudo w Hakaw Supeitei Zabiłem Wodźa intruzów.
I'm Mouna Rudo I killed at Hakaw Supeitei a chief of the intruders.
Mouna... musisz trzymać intruzów z dala od naszego klanu.
Mouna... you must keep the intruders away from our clan.
Ważną rolą wprzypadku sygnalizatorów zewnętrznych, montowanych nazewnątrz obszaru chronionego, jest odstraszanie potencjalnych intruzów.
An important role played by outdoor sirens mounted outside aprotected area is to scare off potential intruders.
Nienawidzę intruzów i tych którzy nie szanują cudzej prywatności.
I hate intruders or those who do not respect others' privacy.
Pod osłoną mgły formacji pojawiły małe hantle, ale żaden z tych skanerów nie zarejestrował żadnych intruzów.
Under cover of fog appeared formation of small dumbbell, but none of the scanners has not registered of whatever intruders.
Raczej jestem gościem, który zastał dwóch intruzów na swoim podwórku.
I think I'm a man who's found two intruders in his back yard.
Mamy dwóch intruzów 52 piętra w dole.
We arrested two intruders 53 floors down.
Umieszczali klątwy na końskich łbach by odgonić intruzów.
They placed curses on horses' heads to ward off intruders.
Bulczynski nie jest fanem intruzów, a oni cię zbytnio nie znają, więc...
Bulczynski's not crazy about intruders, and they don't really know you, so...
Proszę pana, mamy intruzów w rejonie więziennym.
Sir, we have intruders in the detention area.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 236. Pasujących: 236. Czas odpowiedzi: 74 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo