Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "istota ludzka" na angielski

Wyszukaj istota ludzka w: Definicja Synonimy

Sugestie

Ale istota ludzka... to niebezpieczne zwierzę.
But a human being... is a dangerous animal.
Phillipie, to wciąż istota ludzka.
He's still a human being, Phillip.
Cierpiąca istota ludzka nie ma nic wspólnego z pani pracą.
A human being in pain has nothing to do with your job.
Niczego czego jakaś istota ludzka może chcieć.
Nothing any human being may ask.
Ona była nadzwyczajną osobą... piękny, delikatny, prosty w najlepszym zmyśle słowa, naprawdę prawdziwa istota ludzka.
She was a remarkable person... beautiful, gentle, unsophisticated in the best sense of the word, really a genuine human being.
No, wreszcie znowu wyglądasz jak istota ludzka.
There. You finally look like a human being again.
Kontrolujący, irytujący. żałosna istota ludzka.
Controlling, annoying, miserable human being.
Nawet swoje role gra jak prawdziwa istota ludzka.
Every once in a while, he even acts like a real human being.
Żadna istota ludzka nie byłaby do tego zdolna.
A human being wouldn't do that.
Każda istota ludzka ma niezbywalne prawo żyć wolna od prześladowań.
That every human being has the inalienable right to live free from persecution.
Ma te same słabe punkty, co istota ludzka.
He has the same weak points as a human being.
Pierwszy raz stałem przed Stwórcą... i czułem się jak pełna istota ludzka.
It was the only time in my life that I stood before the felt like a complete human being.
Pod każdym z tych plastikowych płacht leży istota ludzka.
Underneath each of these plastic sheets lies a human being.
Nie tak bardzo horrorem samym w sobie ale faktem ze jedna istota ludzka robi coś... niewymownie okropnego innej istocie.
And I'm always stunned, not so much by the horror itself but by the fact that one human being is doing something... unspeakably horrible to another.
Do mojego domu, gdzie mieszkam, jak szanowana istota ludzka.
To my house, where I live, like a respectable human being.
To była istota ludzka, którą właśnie zabiłeś.
This was a human being you just killed.
Każda istota ludzka jest zdolna do wielkiego okrucieństwa.
Every human being is capable of committing acts of great cruelty.
I pamiętaj, co oznacza, myśleć jak istota ludzka.
And remember what it means to think like a human being.
Bo wierzę, że każda istota ludzka ma prawo do bycia torturowanym demokratycznie.
'Cause I believe in every human being's right to being tortured democratically.
Każda istota ludzka, posiada kod genetyczny...
Every human being has a genetic code...
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 437. Pasujących: 176. Czas odpowiedzi: 90 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo