Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "język chiński" na angielski

Wyszukaj język chiński w: Definicja Synonimy
Chinese
Starożytny język chiński nie jest moją mocną stroną.
Ancient Chinese isn't my forte.
Niech Ministerstwo Zagraniczne przetłumaczy na język chiński.
Have the Foreign Ministry translate it into Chinese.
Dotychczasowy model dwujęzyczności, który umożliwia mniejszościom etnicznym naukę we własnych językach narodowych na równi z językiem chińskim, miałaby zastąpić formuła, w której język chiński byłby podstawowym językiem nauczania.
The current bilingual model, which allows ethnic minorities to study in their own national languages alongside Chinese, is to be replaced by one in which Chinese is to be the basic language of instruction.
Dlaczego nie powiedziałeś mu, że chcesz studiować jedynie język chiński?
But didn't you tell him you wanted to study only the Chinese language?
Sekretarz Chińskiej Partii Komunistycznej w prowincji Qingai, Qiang Wei, zapowiedział w artykule prasowym, że wspólny język chiński stanie się głównym językiem w szkołach podstawowych do 2015 roku.
The Secretary of the Chinese Communist Party in Qinghai province, Qiang Wei, said in a press article that standard Mandarin will be the main language of instruction in primary schools by 2015.
Czasami nie rozumie, co mówimy, ale sam zna język chiński.
He barely knows what you're saying sometimes, but somehow speaks Chinese?
Nieźle, Loris, ale musisz sobie wbić do głowy, że język chiński, jest zarazem filozofią, sposobem życia, to bardzo trudne...
Loris, not bad, but try to understand: Chinese is not just a language, but a way of being.
To jest "Język chiński i jego pochodzenie"
That is "Chinese Language and its Origins".
Robi cię mówią język chiński?
That's why I brought you a new toothbrush.
Robi cię mówią język chiński?
Tłumaczenie na język chiński tradycyjny
The path to the program "rmdir"

Pozostałe wyniki

To jakiś orientalny język. Chiński?
It's Oriental or something... is it Chinese?
Ponadto aplikacje dla dużych przedsiębiorstw muszą obsługiwać jednocześnie wiele języków, nawet w tej samej lokalizacji, w tym niekiedy język japoński i chiński.
In addition, large enterprises' applications must simultaneously support multiple languages even within a single location, including sometimes Japanese and Chinese languages.
Zrobił to przez ustanowienie jednej waluty, stworzenie mundurów dla wszystkich wag i wzrostów, jednej szerokości zaprzęgów i dróg, jak i dokładnego sposobu, w jakim chiński język ma być zapisany, włącznie z tym, co można było napisać i myśleć.
This included mandating a single coinage, making uniform all weights and measures, the widths of carts and roads, as well as the precise way the Chinese language was to be written, including what you were allowed to write and think.
Jaki piękny jest pani język... Chiński!
What a beautiful tongue...
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 15. Pasujących: 11. Czas odpowiedzi: 52 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo