Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "język irlandzki" na angielski

Wyszukaj język irlandzki w: Definicja Synonimy
Irish
Irish language
Na mocy rozporządzenia nr 1 Rady z dnia 15 kwietnia 1958 r., zmienionego art. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 920/2005 z dnia 13 czerwca 2005 r., język irlandzki stał się oficjalnym językiem roboczym instytucji Unii Europejskiej z dniem 1 stycznia 2007 r.
Through Regulation 1 of the Council of 15 April 1958, amended by article 1 of Regulation 920/2005(EC) of the Council of 13 June 2005, Irish became an official working language of European Union institutions as of 1 January 2007.
Przedmiot: Język irlandzki jako urzędowy język roboczy Unii Europejskiej
Subject: Irish as an official working language of the European Union
Rząd Irlandii podkreśla, że zgodnie z art. 8 Konstytucji Irlandii język irlandzki jako język narodowy jest pierwszym językiem urzędowym Irlandii.
The Irish Government stresses that, in accordance with Article 8 of the Constitution of Ireland, the Irish language as the national language is the first official language of Ireland.
Z art. 53 Traktatu o Unii Europejskiej i art. 314 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską wynika, że język irlandzki jest jednym z autentycznych języków każdego z tych Traktatów.
It results from Articles 53 of the Treaty on European Union and 314 of the Treaty establishing the European Community that the Irish language is one of the authentic languages of each of these Treaties respectively.
język irlandzki: 3 AD5 (prawnicy lingwiści), 3 AD5 (tłumacze pisemni) oraz 3 AST3;
Irish language: 3 AD5 (lawyer linguist), 3 AD5 (translator) and 3 AST3;
Język irlandzki jako taki powinien cieszyć się taką samą ochroną ustawową jak rdzenne języki na południu Irlandii, w Szkocji i w Walii.
As such, the Irish language should have the same statutory protection as native languages in the South of Ireland, in Scotland and in Wales.
Dlatego też, zgodnie z powyższymi postanowieniami, Komisja wykonywała całość tłumaczeń na język irlandzki wymaganych do procesu prawodawczego i przesyłała je terminowo.
Therefore, according to the above-mentioned provisions, the Commission performed all the Irish translations required for the legislative process, and succeeded in transmitting them on time.
Obecnie na obradach plenarnych język irlandzki jest tłumaczony wyłącznie na angielski i musiałem przerwać w połowie jednominutowe wystąpienie (wygłaszane w języku irlandzkim), przechodząc z powrotem na język angielski, ze względu na brak możliwości tłumaczenia.
Currently, Irish is only interpreted into English in the plenary session and I have had to stop mid one minute speech (while speaking in Irish) and revert to English due to a lack of translation facilities.
Język irlandzki jako urzędowy język roboczy Unii Europejskiej.
Leonard Orban (Member of the Commission) answered the question and a supplementary by
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 9. Pasujących: 9. Czas odpowiedzi: 25 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo