Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "język rumuński" na angielski

Wyszukaj język rumuński w: Definicja Synonimy
Romanian
język rumuński "Management de mediu verificat"
Romanian 'Management de mediu verificat'
Rumunia powtarza, że w świetle faktów i dowodów naukowych, w tym zgodnie z wykładnią Akademii Nauk Republiki Mołdowy (przedstawioną we wrześniu 1994 r.), prawidłowa nazwa tego języka to "język rumuński"
Romania reiterates that, according to the facts and scientific evidence, including the interpretation of the Academy of Science of the Republic of Moldova (issued in September 1994), the correct name of the language is Romanian.
Język rumuński nie jest wykładany w tamtejszych szkołach.
Romanian is not taught in their schools.
Mam nadzieję, że serwis Dolcetta zostanie jak najszybciej przetłumaczony na język rumuński i bułgarski, tak aby wszyscy obywatele państw członkowskich mogli z niego korzystać.
I hope that the Dolceta service will be translated into Romanian and Bulgarian as soon as possible so that all the citizens of the Member States can benefit from it.
4.2. Tłumaczenie wspólnotowego dorobku prawnego na język rumuński
4.2. Translation of the acquis into Romanian
Chcę zwrócić na to szczególną uwagę, ponieważ tylko jeden język jest uznawany w Unii Europejskiej, tj. język rumuński.
I would like us to point this out especially since there is only one language, the Romanian language, recognized in the European Union.
Rumuńscy członkowie Grupy Europejskich Socjalistów powtarzają, że zgodnie z rzeczowymi i naukowymi dowodami, w tym interpretacją Akademii Nauk Republiki Mołdowy (z września 1994 r.), prawidłowym określeniem jest "język rumuński".
The Romanian Members of the Group of European Socialists reiterate that, in compliance with the factual and scientific evidence, including the interpretation of the Academy of Sciences of the Republic of Moldova (of September 1994), the correct designation is the Romanian language.
W związku z powyższym tłumaczenia na język rumuński odniesień językowych stosowanych we wspomnianej Konwencji powinny zostać do niej wprowadzone w odpowiednich miejscach,
Accordingly, the Romanian language versions of the references used in the Convention should be inserted in the Convention in the appropriate order.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 8. Pasujących: 8. Czas odpowiedzi: 43 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo