Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "jak dotąd" na angielski

Wyszukaj jak dotąd w: Definicja Synonimy
so far
as yet
until now
thus far
up to now
hitherto
by far
date
as far as
Up till now

Sugestie

Jednakże jak dotąd podejmowano jedynie pojedyncze krajowe inicjatywy.
So far, however, only isolated and national initiatives have been taken.
To jak dotąd najzimniejsza noc roku.
It's the coldest night of the year so far.
Komisja nie zaproponowała jak dotąd żadnych specyficznych środków.
The Commission has not as yet proposed any specific measures.
Ale jak dotąd, nie odkryto żadnego śladu życia w jakiejkolwiek formie.
But as yet, no sign of life in any form has been discovered.
Ale jak dotąd widać bardzo niewielkie postępy.
But, so far, we have seen very little progress.
Próbowaliśmy wybudować własny, ale jak dotąd...
We've been trying to build our own, but so far...
A jak dotąd nie znalazłem chętnych.
And so far, I haven't found any takers.
Drewniane kołki, jak dotąd są skuteczne.
What else? Wooden stakes in the heart been workin' pretty good so far.
Technicznie jadą bez zarzutu, jak dotąd.
Now, technically, they've made no mistakes so far.
Oficerowie przyjmują oświadczenia, ale jak dotąd nic konkretnego.
I got officers taking statements, but so far, nothing concrete.
I wszystko jak dotąd się sprawdziło.
He's a her, ...and everything has checked so far.
Jedna, jak dotąd, o której wiem.
One, so far, that I am aware of.
Jest w fazie badań, ale jak dotąd całkowita remisja u więcej niż 30% badanych.
It's in the trial phase right now, but so far... complete remission in more than 30% of subjects.
Sprawdziliśmy co powiedział i jak dotąd wszystko się zgadza.
So far, everything he's said we've cross-checked, and it's proved legit.
Pułkowniku Brand, jak dotąd idzie dobrze.
Colonel Brand, so far, so good.
Charakter jego pisma ma rozmiar czcionkowy I jak dotąd przeczytałem 50 tys. słów.
His handwriting is the size of courier type, and so far I've read 50,000 words.
I jak dotąd dobrze sobie radziłem.
I seem to have gotten by so far.
Ale jak dotąd, mnie nie rozczarowałeś.
But so far you've never let me down.
Ale jak dotąd jest o rozwódce, pisarce.
But so far, it's about a divorced woman, a writer.
Mieliśmy dziś posłuchać kapeli The Cult, ale jak dotąd nikt się nie pojawił.
We're supposed to get in to see The Cult tonight, but so far, nobody's showed up.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 2688. Pasujących: 2688. Czas odpowiedzi: 105 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo