Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "jak należy" na angielski

Zobacz także: działa jak należy
Wyszukaj jak należy w: Definicja Synonimy
properly
as you please
how to
way it should
how you should
as it should be
how it should
right
alright
good job

Sugestie

Mogłem gdyby to zostało przywiązane jak należy.
I could, if it was tied down properly.
Byłoby dobrze je uczcić jak należy.
Be nice if we could celebrate it properly.
Dał mi pan wytyczne jak należy prowadzić konwersację.
You made recommendations about how to carry on a conversation.
Mało kto wie jak należy pić.
A lot of people don't know how to drink.
Przestań mi mówić jak należy myć samochód.
Please stop telling me how to wash the car.
Ale on nawet nie ciął jak należy.
But he couldn't even chew properly.
Paniczu, powinieneś nauczyć się jak należy porządnie pisać.
Young Master, you should learn how to write properly.
Widzisz, nie potrafię tego nawet ująć jak należy.
You see, I can't even write this properly.
Może mógłbyś nauczyć się od braciszka jak należy traktować kobietę.
Maybe you could learn something from your brother... about how to treat a woman.
A trzeba je jeść jak należy.
You must learn to eat them properly.
Użyj prawej, Danny, jak należy.
With the right, Danny, properly.
Nie, ja wrócę żeby podziękować jak należy.
But I will be back... to thank you properly.
Zagrałem wdzięcznego chłopa i podziękowałem jak należy.
I played the grateful surf and thanked him like I should.
Chcieliśmy się upewnić że wszystko jest jak należy.
We just wanted to make sure that everything was to your satisfaction today.
Zrobiłem testy i wszystko jak należy.
I'm running tests, doing everything I should.
Więc tym razem musisz to zrobić jak należy.
So now you have to do it again, and do it right this time.
Samurajowie twojego ojca traktują mnie tak, jak należy.
Your father's samurai have always treated me as well as can be expected.
Byłem opanowany i mówiłem wszystko jak należy.
I stayed calm and said all the right things.
Musimy to rozegrać tak jak należy.
We just have to play it as it comes.
Jednak w końcu... ułożył wszystko dokładnie jak należy.
But in the end... he puts everything right back where it belongs.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 1246. Pasujących: 1246. Czas odpowiedzi: 192 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo