Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "jak nigdy przedtem" na angielski

Wyszukaj jak nigdy przedtem w: Definicja Synonimy
as never before
as ever
like never before
than ever before
like I've never felt before
than I ever
Od wojny pracujemy razem jak nigdy przedtem.
Since the war, we have begun working together as never before.
Pięć lat później, główny plac w Florin City był zatłoczony jak nigdy przedtem wszyscy chcieli usłyszeć oświadczenie wielkiego księcia Humperdincka.
Five years later, the main square of Florin City... was filled as never before to hear the announcement... of the great Prince Humperdinck's bride-to-be.
[i będziesz tak popularna jak nigdy przedtem]
And you'll be As popular as ever.
Sally zaatakowała mnie jak nigdy przedtem, to było szalone
Sally... she just attacked me, like never before, it was insane
Po zimie przyjdzie wiosna jak nigdy przedtem.
After winter comes a spring like never before.
Polityka w obu dziedzinach musi być wzajemnie powiązana jak nigdy przedtem.
The two will have to be aligned with each other as never before.
W XXI wieku, nowoczesne metody transportu i komunikacji połączyły świat, jak nigdy przedtem.
In the 21st century, modern transportation and communication methods have connected the world like never before.
Umożliwić twoim talentom błyszczeć jak nigdy przedtem.
Help your many talents flower like never before.
Jest to prawdą szczególnie w kontekście najnowszych wydarzeń w Libii, z których - jak nigdy przedtem - wynika potrzeba pokojowego i politycznego rozwiązania, bez ingerencji z zewnątrz.
This is particularly true in the context of the most recent events in Libya, which show the urgency of a peaceful and political solution like never before, without external interference.
W Unii Europejskiej latamy, jak nigdy przedtem.
Here in the EU we fly as never before.
Śpiewa jak nigdy przedtem.
She sings like never before.
Ci, którzy przeżyli, zjednoczyli się jak nigdy przedtem.
Those that survived are united as never before, and we are in agreement.
Zastawiamy je w nietypowy sposób, a to pozwala nam badać królestwo oceanów jak nigdy przedtem.
We're putting them together in unusual ways, and this is taking us into the ocean realm like never before.
Podczas świetnie zorganizowanej operacji obronnej, członkowie cywilnej obrony przeciwlotniczej i straż przybrzeżna, monitorowali linię brzegową Pacyfiku, jak nigdy przedtem.
In a well-organized defense operation, air-raid wardens and the coast guard were monitoring the Pacific shoreline as never before.
Regina musi mnie znienawidzić jak nigdy przedtem.
Regina needs to hate me like she's never hated me before.
Poczułem taki strzał adrenaliny jak nigdy przedtem.
And this shot of adrenalin like I've never had just came over me.
Potrzebuję cię jak nigdy przedtem nie potrzebowałam.
I need you as I've never needed you before.
Krzyczała na mnie jak nigdy przedtem.
She yelled at me like she never had before.
Gdy zamkneli drzwi krzyknęła, jak nigdy przedtem.
They closed the doors and she screams, like nobody I'd ever heard.
Potrzebuje mnie, jak nigdy przedtem.
He needs me more than ever.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 82. Pasujących: 82. Czas odpowiedzi: 96 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo