Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "jak się mają" na angielski

Zobacz także: jak się mają sprawy
Wyszukaj jak się mają w: Definicja Synonimy
how are
how's
how they're doing
how they are

Sugestie

124
Więc, jak się mają bezdomni?
So, how are the homeless?
Tak, jak się mają rzeczy w świecie niepłodnych
So, how are things in the fertility world?
Jak się mają geniusz i ulubiony robot?
How's my favorite genius and his robot?
Jak się mają twoje przeprosiny dla funkcjonariusza Deetmore'a?
How's your apology to officer Deetmore coming?
Niech twoja postać zapyta ich postacie, jak się mają.
Your avatar should ask their avatars how they're doing.
Zadzwonię za 6 miesięcy I zobaczę jak się mają.
I'll check back in six months and see how they're doing.
Bardzo często, gdy pytam ludzi, jak się mają, tak naprawdę nie słucham ich odpowiedzi.
A lot of times, when I ask people how they're doing, I don't really listen to their answer.
Mogę zapytać, jak się mają tutaj palmy?
And can I ask you, how are there palm trees here?
A właśnie, jak się mają moje próbki?
By the way, how are my samples doing?
Więc jak się mają słynne świnie?
So, how are the famous pigs doing?
Zapytaj się ich jak się mają...
Ask them how they're doing.
Więc... jak się mają rzeczy w galaktyce?
So, how are things in the galaxy?
Zadzwonię do Cruz i McNally zobaczyć jak się mają, dobrze?
I'll call Cruz and McNally, see how they're doing, all right?
Nasz syn, Denny Hall, jego żona, Kathleen, i ich dwoje dzieci mieli wypadek samochodowy dzisiaj rano, i chcielibyśmy dowiedzieć się, jak się mają.
GRAMPS: Our son, Denny Hall, his wife, Kathleen, and their two kids got in a car accident this morning and we'd like to find out how they're doing.
Więc, jak się mają nasze sprawy w Rzymie?
So how are things in Rome?
Więc, jak się mają dzieci?
So, how are the kids?
Więc jak się mają dzieci prócz tego, że są brudne?
So how are the kids, apart from dirty?
Tak przy okazji, jak się mają moje rośliny?
By the way, how are my plants doing?
A więc jak się mają dzieci, poza faktem, że są brudne?
So how are the kids, apart from dirty?
A jak się mają twoje sprawy?
How are things going for you?
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 179. Pasujących: 179. Czas odpowiedzi: 140 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo