Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "jak ta" na angielski

Wyszukaj jak ta w: Definicja Synonimy

Sugestie

Rysowanie linii takiej jak ta zawsze wywoływało kłótnie.
Drawing a line like this would always start a fight.
W takiej chwili jak ta Chciałabym mieć Dar Języków.
So, you know, it's times like this I wish I had a prayer language.
Ludzie uwielbiaja dobre historie jak ta.
You know, people love a good tale like that.
Myślałem że zniknąłeś jak ta tutejsza.
I thought you were missing, like that townie.
Ciepłe kąpiele jak ta są dobre...
Hot baths like this are pretty nice too.
Pieniądze popłyną jak ta morfina w twojej żyle.
Money's flowing in like this morphine in your arm.
Posiadłość jak ta jest warta fortunę.
Real estate like this is worth a fortune.
Potyczki jak ta zostawiły zwodnicze ślady.
Encounters like this have left tantalising clues behind.
Pamiętam jak szuflowaliśmy zboże na farmie takiej jak ta.
I remember when we used to shovel grain in a farm like this.
Ale rodzina jest związana mocno jak ta kiełbasa.
But the family is tightly bound, like this sausage.
Nie może istnieć dziewczyna jak ta.
There can't be a girl like this.
Powinniśmy myśleć o domu w takich chwilach jak ta.
Like we need to be thinking about home at a time like this.
Trudno znaleźć kuchnie taką jak ta.
It's hard to find kitchens like this.
Nigdy nie znałem takiej restauracji jak ta...
Never would've known, a restaurant like this...
Znałem małą dziewczyny jak ta raz.
I knew a little girl like that once.
Jestem zakłopotany przekazując mu kolejne rozczarowywujące wiadomości jak ta.
I'm actually embarrassed to have to give him another disappointment like this.
Zasłużyła po nocy takiej jak ta...
She deserves it after a night like this...
Wyglądałaby jak ta laska z Roswell.
Pint-sized, big eyes, looks like that chick from Roswell.
Jesteście jak ta zwariowana rodzina z greckiego filmu.
You're like that crazy family from the Greek movie.
Jeśli będziesz kontynuował gierki jak ta, powinieneś być ostrożniejszy.
If you're going to continueplaying games like this, you should be more careful.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 2659. Pasujących: 2659. Czas odpowiedzi: 169 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo