Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "jak wam wiadomo" na angielski

Wyszukaj jak wam wiadomo w: Definicja Synonimy
As you all know
as you know
Jak wam wiadomo, detektyw McCann był obiektem śledztwa Biura Spraw Wewnętrznych.
As you all know, I was conducting an internal affairs investigation into Detective McCann.
Jak wam wiadomo, Dziś w nocy wprowadzamy tych, których wybraliśmy, by dołączyli do grupy.
As you all know, tonight is the night we initiate the ones chosen to join the group.
jak wam wiadomo, Paul mówił, i zwrócił się do Constance i powiedział "Wiesz, nie prowadziłbym tej rozmowy z tobą, gdyby jej tutaj nie było, ponieważ wiem, że ją popieram."
And you know, Paul was talking, and he then turned to Constance and said, "You know, I wouldn't have this conversation if she weren't here, because I know she has my back."
Jak wam wiadomo, okręt T'Kumbra dokuje na stacji.
As you probably know, the starship T'Kumbra is docked at our station.
Jak wam wiadomo, Carlton zainwestowało w nowe programy, i musimy wyeliminować inne.
As you know, Carlton has brought in some new programs, and we've had to eliminate others.
Jak wam wiadomo, generał Barnicke jest szczególnie zainteresowany tym projektem.
As you may know, general Barnicke... is particularly interested in this project.
Jak wam wiadomo, były szef personelu zamieszał mnie w skandal... dotyczący oszczędności i pożyczek Banku First Liberty.
As all of you know, my former chief of staff has implicated me in a scandal involving the First Liberty Savings and Loan.
Jak wam wiadomo, dwa dni temu/miała miejsce katastrofa satelity/niedaleko/Edmonton w Kanadzie.
As you already know a satellite crashed two nights ago near Edmonton in Canada.
Jak wam wiadomo nie wolno używać broni palnej, noży oraz innego rodzaju broni.
You know they can't use no guns knives or hardware like that
I... jak wam wiadomo, poproszono ją o ujawnienie źródła, które dostarczyło jej całkiem możliwe, że nielegalnie, tajnych informacji...
And as you know, she was asked to reveal the name of the source who provided her, quite possibly illegally, with secret information revealing the...
Jak wam wiadomo, nasz matka i królowa odeszła na początku tego cyklu księżycowego.
{c:$ffff00}HARMONY As you know, our mother and queen passed at the beginning of this lunar cycle.
Jak wam wiadomo, F-302 jest zdolnym do lotu w kosmosie myśliwcem przechwytującym zbudowanym na bazie technologii Goa'uldów.
As your intel packages show, the F-302 is a spaceworthy fighter-interceptor aircraft reverse-engineered from Goa'uld technology.
Jak wam wiadomo, nasi agenci zlokalizowali epicentrum obecnego kryzysu naftowego w miejscu zwanym Dzielnicą.
As you know, our agents identified the epicentre of the current oil crisis at a location they're calling:
Jak wam wiadomo, egzaminy midterms mają odseparować zdolnych, pożądanych uczniów od tych mniej zdolnych.
As you know, midterms separate the wheat from the chaff.
Jak Wam wiadomo, każdy Aborygen urodzony w tym stanie przechodzi pod moją kontrolę.
Every Aborigine born in this state comes under my control.
Jak wam wiadomo, europejskie stolice wielu krajów, gratulują Paryżowi błyskotliwego przeprowadzenia operacji.
The European capitals have called Paris to congratulate us for taking our responsibilities.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 16. Pasujących: 16. Czas odpowiedzi: 61 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo