Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "jak wiele innych" na angielski

Zobacz także: jak wiele innych rzeczy
Wyszukaj jak wiele innych w: Definicja Synonimy
a lot of other
how many more
and many other
as many other
How many other
like many other
like so many other
like any other
like many more
among other
Like other

Sugestie

Tak samo jak wiele innych sklepów na kontynencie.
Special order, but so do a lot of other places on the mainland.
Niektórzy próbowali go odszukać, ale Zniknął bez najmniejszego śladu, podobnie jak wiele innych osób.
Some even tried to look for him, but he had vanished without a trace, and so had a lot of other people.
I jak wiele innych osób oni zawiadomią?
And how many more people will they tell?
Ale jak wiele innych cudów Myślisz, że zajmie dla zwolenników patrzeć na mnie?
But how many more miracles do you think it would take for your followers to look to me?
I jak wiele innych dzieł nie było doskonałe.
And like many works of art, it was imperfect.
Tak, jak wiele innych kobiet.
Yes, like many other women also.
Bo jestem sentymentalny, jak wiele innych osób w tym kraju.
Because I'm sentimental, like a lot of other people in this country.
Nie udało się, jak wiele innych spraw.
Like other things, it didn't work out.
I że moja śmierć, jak wiele innych, równie gwałtownych odejdzie w niepamięć.
And that my death is same as so many other violent ones... consigned to the apathy of oblivion.
Sarah? - Uciekła, jak wiele innych.
Sarah? -ran away like so many others.
Ale skutki Wielkiego Kryzysu dotknęły też Universal, który, jak wiele innych wytwórni, znalazł się w ciężkich tarapatach.
But the Great Depression had taken its toll on Universal, as well as most of the other studios, and they were in dire straits.
I jak wiele innych matek, chroni swoje młode.
And like so many mothers, she's guarding her young.
Podobnie jak wiele innych uniwersalnych banków niemieckich także WestLB posiadał udziały w instytucjach finansowych oraz innych przedsiębiorstwach.
Like many German all-purpose banks, WestLB held stakes in financial and non-financial enterprises.
Moja opowieść zaczyna się, jak wiele innych, od kobiety.
And so my story begins like so many other stories, with a woman.
Peyton się podobało, tak jak wiele innych moich dużych rzeczy.
And, you know, peyton happened to love it, among other big things I have.
Praca jak wiele innych, która jest widziana przez 10 milionów ludzi.
A job like any other that's watched by 10 million people.
Tak jak wiele innych organizmów, którym udało się przeżyć na górze byłeś badany, obserwowany...
Along with many other organisms... that somehow managed to stay alive up above, you have been studied, observed.
Upadałam częściej niż potrafię zliczyć, tak samo jak wiele innych gospodyń.
I have fallen down more times than I can count, just like so many other housewives out there.
Dziewczyna się zakochała... jak wiele innych młodych dziewczyn.
Well, you see, the girl fell in love, as all young people do.
Tak, jak wiele innych kobiet.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 124. Pasujących: 124. Czas odpowiedzi: 143 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo