Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "jaka szkoda" na angielski

Wyszukaj jaka szkoda w: Definicja Synonimy
what a shame
what a pity
that's too bad
it's too bad
that's a shame
such a pity
what harm
It's a pity
Such a shame
How unfortunate
How sad
How I wish
it's a shame
tutaj ma pan wszystkie modele, ale nie może ich pan przymierzyć -jaka szkoda, byłyby naprawdę pomocne.
here are all our models, but you can't try them on -what a shame, would have been really useful.
nie widzę zbyt wiele w przyszłosci chyba, że dowiemy się co obwiniać jaka szkoda
I can't see much of the future unless we find out what to blame what a shame
Kolejne zawody, jaka szkoda, że wracasz wkrótce do Fu-Shan.
Another competition what a pity you're going back to Fu-Shan soon
Świat będzie podziwiał kiedyś jej portrety, jej i nasze wspólne,... i pomyśli wtedy,... "jaka szkoda, że odeszli, i nic po sobie nie zostawili".
The world will some day see paintings of her, and of her and me and then it will think: "What a pity they have gone and left nothing behind"
Jaka szkoda... zniszczyc ten piekny pokój.
What a pity... to ruin this beautiful room.
Jaka szkoda; byłabyś taką dobrą matką.
What a pity; you'd make such a good mother.
Jaka szkoda, że musieliśmy się tu spotkać.
What a shame we have to meet here.
Czadowo-Stonowana Kolekcja, tak! - Jaka szkoda.
The groovy formal collection, yes! -What a shame.
Jaka szkoda, trzy wspaniałe posiłki.
What a shame, three delicious meals.
Jaka szkoda ze nie jestem twoim bratem.
What a shame I'm not your brother!
Jaka szkoda, że wygląda tak dobrze.
What a shame, it looks so good.
Jaka szkoda, że to koniec.
What a pity. It's over.
Jaka szkoda, że nie zrobiłyście tego na przyjęciu.
What a pity we missed it at the party.
Jaka szkoda, jem dzisiaj lunch z...
What a pity, I'm having lunch with...
Jaka szkoda, że się nie udało.
What a shame they didn't work.
Jaka szkoda, że nie można złożyć.
What a shame you can't fold.
Jaka szkoda, że Król musiał wyjechać.
What a pity the King had to go away.
Jaka szkoda, bo naprawdę cenię wesołość.
What a shame, for I dearly love to laugh.
Jaka szkoda, że nie mógł przyjść.
What a shame he can't come.
Jaka szkoda, że ten ostatni pański film...
What a pity about that last one of yours.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 245. Pasujących: 245. Czas odpowiedzi: 59 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo