Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "jakiegoś rodzaju" na angielski

Wyszukaj jakiegoś rodzaju w: Definicja Synonimy
some sort of
of some kind
of some sort
some kind of
some type of
To musi być jakiegoś rodzaju zabezpieczenie.
It must be some sort of security measure.
Andy został wessany jakiegoś rodzaju magiczne dziury.
Andy got sucked into some sort of magical sinkhole.
Prawie jak jakiegoś rodzaju symbioza, rodzaj połączenia.
Almost a... symbiosis of some kind, a sort of joining.
Może to jest powołanie jakiegoś rodzaju.
Maybe this is a calling of some kind.
Moje zdanie: Jesteśmy jakiegoś rodzaju więźniami.
My guess: we're prisoners of some sort.
To jest chyba jakiegoś rodzaju wejście.
This appears to be an entrance of some sort.
Może to łańcuch liczbowy jakiegoś rodzaju.
Could be a numerical progression of some sort.
Nastąpiło jakiegoś rodzaju przesunięcie w czasie.
There's been a temporal displacement of some kind.
Najlepszą interpretacją może być jakiegoś rodzaju broń.
To the best of my interpretation, a weapon of some kind.
Chyba pasuje do jakiegoś rodzaju mechanizmu.
It appears to fit - into a mechanism of some sort.
Nie płacę już więcej i spodziewam się jakiegoś rodzaju kary.
I'm no longer paying and I expect some sort of retribution.
Cóż, to wskazuję na jakiegoś rodzaju porażenie prądem.
Well, that would indicate some sort of electrical shock.
Miało miejsce jakiegoś rodzaju przejęcie, konspiracja.
There's been some sort of takeover.
Wydaje się, że o mnie jak jakiegoś rodzaju nieskrępowanej Lothario.
You seem to think of me as some sort of unfettered Lothario.
Rana kłuta Judy była prawdopodobnie wykonana jakiegoś rodzaju śrubą dokładnie tutaj.
Judy's stab wound was probably from a bolt of some kind right through here.
Ale, jeśli on planuje jakiegoś rodzaju praktyczny żart w mojej kaplicy sztuki...
But, if he is planning some sort of practical joke in my chapel of the arts...
Albo jakiegoś rodzaju osoby-psa.
Or some sort of dog person.
Jak by byli w jakiegoś rodzaju transie.
It's like they're all in some sort of aphasic trance.
Mógł to być zdeformowany człowiek lub jakiegoś rodzaju artefakt religijny.
It could be a deformed human or some sort of manufactured religious artifact.
Skipper, to stworzenie ma jakiegoś rodzaju gumowe pole siłowe.
Skipper, the creature appears to have some sort of a blubbery force field.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 292. Pasujących: 292. Czas odpowiedzi: 111 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo