Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "jazdę pod wpływem alkoholu" na angielski

Wyszukaj jazdę pod wpływem alkoholu w: Definicja Synonimy
drink-driving
drunk driving
DUI
DWI
Przestępstwa i wykroczenia uwzględnione w dyrektywie zostały słusznie wybrane jako te, które skutkują największą liczbą wypadków; chodzi o nadmierną prędkość, jazdę pod wpływem alkoholu, niezatrzymanie się na czerwonym świetle i wreszcie niestosowanie pasów bezpieczeństwa.
The offences covered have been rightly chosen as the ones causing the most accidents: speeding, drink-driving, failing to stop at red lights and, finally, not using a seat-belt.
Wytyczne te mogą obejmować przynajmniej przekraczanie dozwolonej prędkości, jazdę pod wpływem alkoholu, niezapinanie pasów bezpieczeństwa i niezatrzymywanie się na czerwonym świetle.
These guidelines may cover at least the non-respect of speed limits, drink-driving, non-use of seat belts and failure to stop at a traffic red light.
Zostałeś aresztowany za jazdę pod wpływem alkoholu w 86.
Well, you were arrested for drunk driving in '86.
Tutaj w Juarez został 3 razy aresztowany za jazdę pod wpływem alkoholu.
Here in Juárez: three drunk driving arrests.
Zostanę aresztowany za jazdę pod wpływem alkoholu.
I total the car. I get arrested for DUI.
Macie sprawę o jazdę pod wpływem alkoholu dyrektora funduszu Baja.
You have a DUI involving the Baja Fund CEO.
Zakres wniosku jest raczej wąski i obejmuje cztery wykroczenia drogowe, mianowicie: jazdę z nadmierną prędkością, jazdę pod wpływem alkoholu, niezastosowanie pasów bezpieczeństwa oraz niezatrzymanie się na czerwonym świetle.
The scope of the proposal is rather narrow and covers four road traffic offences, meaning: speeding, drink-driving, non-use of seat-belt and failing to stop at a red traffic light.
Zostałeś oskarżony o jazdę pod wpływem alkoholu.
You've been charged with a DUl.
Ma niewielką rekord aresztowania, w tym jazdę pod wpływem alkoholu, niszczenie mienia, A ostatnio stwierdzono, rozszerzony pobyt w zakładzie rehabilitacji Montana, gdzie okazało się, że jego życie było wrócić na tor i był z powrotem do pracy.
He has a minor arrest record, including a DUI, destruction of property, and most recently concluded an extended stay at a Montana rehab facility, where it appeared that his life was back on track and he was back to work.
Macie sprawę o jazdę pod wpływem alkoholu, dyrektora funduszu Baja.
Yes, Your Honor, but of the neighbors who have, 41 to 39.
Oskarżono ją o jazdę pod wpływem alkoholu i spowodowanie śmiertelnego wypadku.
Charged with DWI and vehicular manslaughter.
Większość firm nie zwalnia za jazdę pod wpływem alkoholu.
Most jobs won't fire you for D.U.l.
zaostrzenie przez państwa członkowskie sankcji za jazdę pod wpływem alkoholu w postaci odbierania prawa jazdy na dłuższy okres;
(ix) to strengthen the sanctions for drink-driving imposed by Member States, such as prolonged withdrawal of the driving licence,
zaleca - jako środek reintegracji - stosowanie blokad antyalkoholowych ("alcolocks") w pojazdach uczestników ruchu skazanych co najmniej raz za jazdę pod wpływem alkoholu;
Recommends, as a reintegration measure, the fitting of alcolocks to the vehicles of road users who already have more than one drink-driving conviction;
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 14. Pasujących: 14. Czas odpowiedzi: 33 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo