Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "jeśli chodzi o" na angielski

Wyszukaj jeśli chodzi o w: Definicja Synonimy

Sugestie

Jestem zupełnie samolubna jeśli chodzi o kupowanie prezentów.
Now, I am utterly selfish when it comes to buying gifts for people.
Mam niesamowity instynkt jeśli chodzi o kwestie charakteru.
I got incredible instincts when it comes to matters of character.
Reguły systemu płatności jednolitej należy uprościć, jeśli chodzi o warunkowość.
The rules of the single payment system must be simplified as regards conditionality.
Ludzie mają podwójne standardy jeśli chodzi o polityków, niestety.
People have a double standard when it comes to politicians, unfortunately.
Unia działa szybko, jeśli chodzi o solidarność finansową.
The EU acts extremely quickly when it comes to financial solidarity.
Nie słucha mnie jeśli chodzi o Woodcocka.
She doesn't listen to me when it comes to Woodcock.
Ale jeśli chodzi o bycie księdzem...
But when it comes to being a priest...
Ale jeśli chodzi o szwedzki stół bywam brutalny.
When it comes to buffet items, I can be a bit of a brute.
Wiesz, jeśli chodzi o Sheilę...
You know, when it comes to Sheila...
Ignorancja nie jest obroną jeśli chodzi o prawo.
Ignorance is not a defense when it comes to the fine print.
Dostaje szału jeśli chodzi o ciebie.
She's A Mess When It Comes To You.
Nie wybrzydzam jeśli chodzi o wodę.
I'm not too particular when it comes to water.
Mam pecha, jeśli chodzi o związki.
I've had some bad luck when it comes to relationships.
Jest niezrównana jeśli chodzi o osłony.
She's uncanny when it comes to shields.
Jestem bardzo tradycyjny jeśli chodzi o dziewczyny.
No, mother. I'm quite traditional when it comes to girls.
Ty jesteś nierozsądny jeśli chodzi o śpiewanie...
You're the one who's completely unreasonable when it comes to singing...
Senator ma pierwszeństwo jeśli chodzi o powitanie międzynarodowych gości.
The senator's the ranking official when it comes to greeting international guests.
Nikt nigdy nie przegrywa ani nie wygrywa jeśli chodzi o kobiety.
Nobody ever wins or loses when it comes to women.
Ale jest to pierwszy przypadek jeśli chodzi o Hawaje.
But this is the first case when it comes to Hawaii.
Zobaczę jaki z ciebie ryzykant jeśli chodzi o twoich przyjaciół.
I find out what kind of risk taker you are when it comes to your friends.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 11468. Pasujących: 11468. Czas odpowiedzi: 185 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo