Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "jeżeli nie" na angielski

Wyszukaj jeżeli nie w: Definicja Synonimy
unless
if not
when not
if no if you don't where no if there without when no
if it doesn't
if it does not
by not
where not
if we do not
if it's not

Sugestie

Nie mogą opuścić sypialni po kłótni jeżeli nie sporządziłeś.
Can't leave the bedroom after a quarrel unless you've made up.
Zginiesz jeżeli nie podejmę środków zapobiegawczych.
You'll die unless I take emergency measures.
Więc którego mam jeżeli nie tego nieszkodliwego?
Well, which one do I have if not the harmless one?
Teraz, jeżeli nie masz innych problemów, daj nam wznowić.
Now, unless there's any other issues, let's us resume.
Więc jeżeli nie zamierzasz być moją randką wróć dopiero z nakazem.
So unless you want my date tonight... don't come back until you have a warrant.
Nie może wybuchnąć jeżeli nie jest detonator w tym.
Can't blow up unless there's a detonator in it.
Ich państwa zbankrutują, jeżeli nie będziemy inwestować w odnawialne źródła energii i jeżeli nie zmniejszymy naszej zależności energetycznej od niepewnych źródeł paliw kopalnych.
Their countries will become bankrupt unless we invest in renewable energies and unless we reduce our energy dependency on insecure sources of fossil fuels.
Jest śnieg na ziemi jeżeli nie zrozumiałeś.
There is snow on the ground if you haven't realized.
Rozwalę mu mózg jeżeli nie przestanie.
I'll blow his brains out if he doesn't stop.
Ona naprawdę tutaj przyjdzie, jeżeli nie zejdziemy.
She really will come up here if we don't go down.
Perry, jeżeli nie chcesz tego hamburgera...
Perry, baby, if you don't want that burger...
Nie powiem ci jeżeli nie wrócisz.
I can't tell youif you're not coming back in with us.
Mogę ich ustabilizować, ale jeżeli nie opanujemy promieniowania...
I can stabilize them, but if we can't contain the radiation...
Wiedziałam że otrzymamy nakazu jeżeli nie będziemy mieć czegoś mocnego.
I knew we couldn't get a warrant if we didn't have something substantial.
Dobra, jeżeli nie mogę pomóc...
Well, if I can be of any help...
Mogłabyś, jeżeli nie byłbym największym szczęściarzem na świecie.
You could, if I didn't happen to be the most fortunate guy in the world.
Ona jest trochę sercowego uczonego jeżeli nie zauważyłeś.
She's a bit of a cardiac savant if you haven't noticed.
Tylko jeżeli nie mogą dostać stolika.
Only if they can't get a table.
Czeka was śmierć jeżeli nie przestaniecie nienawidzieć.
You both must end up dead if you don't stop hating.
Będziemy martwi, jeżeli nie uruchomisz osłon.
We'll be dead if we don't get the shields back up.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 6844. Pasujących: 6844. Czas odpowiedzi: 222 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo