Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "jest to dobre" na angielski

Wyszukaj jest to dobre w: Definicja Słownik Synonimy
this is a good
this is good
it is good

Sugestie

Ogólnie rzecz biorąc, jest to dobre porozumienie.
By and large, this is a good agreement.
W mojej opinii jest to dobre uzgodnienie.
In my view this is a good deal.
Właśnie dlatego jest to dobre rozwiązanie.
That's exactly why this is good for us.
Jakey, jeżeli jest to dobre dla twojej kariery, powinienieś to zrobić.
Jakey, if this is good for you, Then you should do it.
Cokolwiek to jest między nami, jest to dobre.
Whatever this is between us, it is good.
Drugi powód, dla którego uważam, że jest to dobre sprawozdanie, to to, że apeluje ono o większą elastyczność.
The second reason I think it is good is because it calls for more flexibility.
Uważam, że jest to dobre rozwiązanie, ponieważ w ten sposób pan komisarz może zapoznać się osobiście z priorytetami budżetowymi Parlamentu, zanim opracowany zostanie projekt budżetu.
I believe that this is a good thing, because in this way, the Commissioner can listen to Parliament's budgetary priorities before drawing up the draft budget.
Na koniec powiem chciałbym powiedzieć, że jest to dobre sprawozdanie i moje grupa będzie je popierać.
In concluding, I wish to say that this is a good report and my group will strongly support it.
Ważne jest, aby obywatele UE mieli dostęp do wiarygodnych informacji o tych produktach leczniczych, sądzimy więc, że jest to dobre sprawozdanie, w którym priorytetem uczyniono dobro pacjentów.
It is important for the EU's citizens to have access to sound information on these medicinal products, and we therefore think that this is a good report that puts the patient first.
Trzeci powód jest taki: uważam, że jest to dobre sprawozdanie, ponieważ zwiększa elementy ponadnarodowe i wspólnotowe, a zmniejsza elementy międzyrządowe.
The third point is: I think that this is a good report because it increases supranational and communautaire elements and it decreases intergovernmental elements.
Jest to dobre uzasadnienie ekonomiczne stosowane w celu ochrony środowiska.
This is good economic sense being used to protect the environment.
Jest to dobre dla zdrowia oraz zapewnia tak bardzo potrzebną dawkę energii.
It is good for health and provides a badly-needed energy supplement.
Uważamy, że jest to dobre dla Europejczyków, że jest to dobre dla naszych obywateli.
We think that this is good for Europeans - that it is good for our citizens.
Nie jest to dobre miejsce by utknąć, szczególnie dla młodego.
This is not a good place for a young animal to get stuck.
A ja myslę ze jest to dobre.
W związku z tym jest to dobre sprawozdanie i gratuluję sprawozdawczyni.
It is a good report therefore, and I congratulate the rapporteur.
Nadal jednak uważam, że nie jest to dobre rozwiązanie na przyszłość.
However, I still feel that this is not the solution for the future.
Ale nie jest to dobre dla nas.
It's not best for us, though.
Uważam, że jest to dobre sprawozdanie.
I believe this is a good report.
Chcemy poznać, czy jest to dobre dla ciebie i dla naszego świata.
Why you have done this, and if it is truly the right thing for you... and for our world.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 115. Pasujących: 115. Czas odpowiedzi: 195 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo