Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "jeszcze raz sprawdzić" na angielski

Wyszukaj jeszcze raz sprawdzić w: Definicja Synonimy
check again
recheck
to double-check
take another look at
look again
you double check

Sugestie

Myślisz, że powinniśmy jeszcze raz sprawdzić o 10?
Think we should check again at ten?
Proszę jeszcze raz sprawdzić.
Can you check again?
Chciałbym jeszcze raz sprawdzić rejestr szpiku, aby poszukać dawcę zastępczego.
I want to recheck the National Marrow registry for an alternate donor.
Musimy jeszcze raz sprawdzić twoje wyniki i zrobić EKG, dlatego muszę pobrać trochę krwi.
We just need to recheck your labs and get an EKG, so I just need to take a little blood.
Chciałabym jeszcze raz sprawdzić te liczby, jeśli można.
I'd like to double-check those numbers, if you don't mind.
Może pan jeszcze raz sprawdzić?
(Regina) Can you check again?
Pójdę jeszcze raz sprawdzić.
I'll go check again.
Dobra. Jeszcze raz sprawdzić.
Right, check again.
Może powinniśmy jeszcze raz sprawdzić krew.
Maybe we should take another look at the blood.
Muszę jeszcze raz sprawdzić jego krew.
I need to take another look at his blood work.
Najwyraźniej chciała jeszcze raz sprawdzić czy jest w ciąży.
She obviously wanted to check once more if she's pregnant or not.
Możemy go jeszcze raz sprawdzić, jeśli chcecie.
We can check it out again, if you want.
Muszę jeszcze raz sprawdzić ich szczelność.
I'll need the plumbing pulled again.
Chciałem jeszcze raz sprawdzić miejsce zbrodni.
I want to check the crime scene again.
Daj mi jeszcze raz sprawdzić główne protokoły, tak dla pewności.
Let me double-check the primary protocol just to be sure it took.
Chcę jeszcze raz sprawdzić grafik, Martinsson szuka listu pary.
I just want to check the rotas again and Martinsson's looking for the couple's letter.
Idę jeszcze raz sprawdzić tunel, na wypadek gdyby on miał rację.
You keep trying to get somebody on... the other end of this thing.
Myślę, że powinniśmy jeszcze raz sprawdzić jak wszystko działa na pokładzie Andromedy.
I think we need to reexamine how things work on board the Andromeda.
Może powinniśmy jeszcze raz sprawdzić szopę?
Well... maybe you should check in the shed again.
Potem kazałem im jeszcze raz sprawdzić ciało pierwszej ofiary, Carrie Denton.
Anyway, I had them go back and take another look at the body of the first victim, Carrie Denton.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 59. Pasujących: 59. Czas odpowiedzi: 67 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo