Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "kąpielówki" na angielski

Wyszukaj kąpielówki w: Definicja Synonimy
bathing suit
trunks
swimming trunks
swimsuit
bikini
skivvies
Jest pierwszą dziewczyną, która dotknęła miejsca, które zakrywają jego kąpielówki.
She's the first girl to touch where his bathing suit covers.
Wszystkie majtki ma podszyte, jakby to były kąpielówki.
All his underwear are lined with mesh like a bathing suit.
Patrz Noty wyjaśniające HS do pozycji 6112, (C) informujących, że dział 61 obejmuje, między innymi, spodenki kąpielowe i kąpielówki, nawet elastyczne.
See the HS Explanatory Notes to heading 6112, (C), mentioning that heading 6112 includes inter alia swimming shorts and trunks, whether or not elastic.
Nosisz bokserki, kąpielówki, bikini, nic?
Are they regular boxers? Trunks? Bikinis?
Ma szare włosy, niebieskie kąpielówki...
He's got gray hair, blue swimming trunks...
Jego tato był takim snobem, że nosił w wannie kąpielówki, by nie patrzeć z góry na bezrobotnych.
His father was so snobby, he wore swimming trunks in the bath to stop him looking down on the unemployed
Jak go ostatni raz widziałem, to wypychał kąpielówki wodorostami.
Last time I saw him, he was stuffing seaweed into his bathing suit.
Jeśli coś go zepsuło, to to, jak pozwoliłaś mu nosić kąpielówki zamiast majtek.
If anything turned him bad it's that time you let him wear a bathing suit instead of underwear.
Wszystko, co on musi zrobić to nosić kąpielówki, prawda?
All he has to do is wear a bathing suit, right?
Bo musiałby się spakować i wyjechać, a poza tym musiałby kupić kąpielówki.
Because he'd have to pack and leave... plus he'd have to buy a bathing suit.
Miałeś wtedy kąpielówki zamiast majtek.
You were wearing your bathing suit as underwear that day.
Nic tylko kąpielówki i Brownie.
Nothing but a bathing suit and brownie.
Podobają mi się twoje kąpielówki.
I like your bathing suit.
Dopiero zidentyfikowała pani jego kąpielówki.
You just identified his trunks.
Kupię tylko kąpielówki, widzimy się na basenie.
Just need to buy a bathing suit, and I'll, meet you by the pool.
Nie dość, że wyglądały absurdalnie, to w dodatku kąpielówki nigdy nie wysychały.
Not only were those fruity ornaments absurd, but the trunks never dried.
A ten gruby dzieciak zgubił kąpielówki.
And then the fat kid loses his swim trunks.
Brett, znalazłem dodatkowe kąpielówki w domku.
Brett, there was an extra suit in the pool house.
Matka zrobiła dla mnie i brata wełniane kąpielówki.
Mother had made wool bathing trunks for my brother and me.
Czy po prostu musisz czymś wypchać kąpielówki?
Or you just need a little padding in your swim trunks?
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 90. Pasujących: 90. Czas odpowiedzi: 69 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo