Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "kąt prosty" na angielski

Wyszukaj kąt prosty w: Definicja Synonimy
right angle
right-angled
Łokcie 15 cm od pasa, kąt prosty.
Elbows, 6 inches from the waist, 90-degree angles.
Twój nos tworzy prawie kąt prosty.
Your nose practically makes a right angle.
Chodzi zgięta w kąt prosty, co jest naprawdę niefajne.
She's bent over 90 degrees, which clearly sucks.
Próbka do badania, składająca się z dwóch pionowych skrzydeł tworzących kąt prosty, jest wystawiana na działanie płomienia z palnika umieszczonego w dolnej części narożnika.
A test specimen consisting of two vertical wings forming a right-angled corner is exposed to the flame from a burner placed at the bottom of the corner.
Jeśli nie jest pewne, że jako pierwsza uderzy o podłoże inna część tej krawędzi, wówczas punkt uderzenia znajduje się na płaszczyźnie tworzącej kąt prosty z płaszczyzną symetrii ciągnika i przechodzącą przez środek siedzenia kierowcy, ustawionego w połowie zakresu jego regulacji.
Unless it is certain that another part of this edge would hit the ground first, the point of impact shall be in the plane at right angles to the median plane of the tractor and passing through the middle of the seat at the mid-point of adjustment.
W zasadzie, wszystko w porządku jak kąt prosty (?)
In fact, everything's as right as a 90-degree angle.
Jest to doskonały, stworzony przez naturę, kąt prosty.
This is a perfect 90-degree angle by this strange moment where, like, these things kind of appeared.
Jest to doskonały, stworzony przez naturę, kąt prosty.
This is a perfect 90-degree angle by nature.
Płaszczyzna pionowa tworząca kąt prosty z odcinkiem AB w jego środku stanowi płaszczyznę środkową ciągnika.
The vertical plane at right angles to the line AB at its centre point is the median plane of the tractor.
Pozwólcie mi usłyszeć jak krzyczycie amen jeżeli kiedy kolwiek we wczesnej młodości mieliście kąt prosty... na początku waszej kongregacji!
Let me hear you shout amen if you ever had your manhood right-angled... in front of the entire congregation!
Chodzi zgięta w kąt prosty, co jest naprawdę niefajne.
SHE'S HERE FOR THORACOPLASTY BECAUSE HER RIBS ARE PRESSING
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 11. Pasujących: 11. Czas odpowiedzi: 21 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo