Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "każdy" na angielski

Wyszukaj każdy w: Definicja Synonimy

Sugestie

Sprawdziliśmy każdy dowód dotyczący tej sprawy.
We have looked through every piece of evidence on this case.
Macie sprawdzić każdy szczegół śledztwa Mazlo.
Your job is to verify every detail of Mazlo's internal investigation.
Dlatego będziesz brał opłatę za każdy bilet.
That's what you'll charge for each ticket.
Teraz każdy działa na własną rękę.
It's each man for himself from now on.
Wewnątrz każdy przechodzi przez wykrywacz metalu.
On the inside, everyone comes in through a standard metal detector.
Nie każdy może być poddany hipnozie.
You know, not everyone can be hypnotised.
Miałem prawie każdy doświadczenie kiedykolwiek chciałeś.
I've had pretty much every experience I ever wanted to.
Tymczasem zamierzam smakować każdy kawałek tego...
In the meantime, I'd like to enjoy every bite of this.
Musiałeś przeszukać każdy zakamarek Rdzenia Centralnego.
You must have searched every crawl space in the Central Core.
Zastępca prokuratora bada każdy aspekt sprawy.
The deputy D.A. is overseeing every aspect of this case.
Pozwoli wam przewidzieć każdy ruch terrorystów.
You will be able to anticipate the terrorists' every move.
W twojej kieszeni każdy etap drogi.
In your pocket every step of the way.
Jak naukowiec, zbadałbym każdy aspekt.
As a scientist, I would examine every facet of it.
A wtedy każdy głos będzie ważny.
And when that day comes, every vote will count.
Pogwałciła każdy liczący się kodeks zachowania.
She violated every oath and code of conduct that matters.
Wiesz, każdy ma prawo mieć swoją opinię.
Well, you know, everyone is entitled to their own opinion.
Znasz każdy kąt w tych korytarzach.
You knew every bolt and nut in those corridors.
Poświęciłem każdy dzień mego rodzinnego życia.
I... sacrificed every day of my family's life.
Sprawdziłem każdy odcinek samochodu i to skrzydło wygląda normalnie.
I checked every inch of that car, and that wing looked fine.
Głęboko w sercu każdy chce umrzeć.
Somewhere deep down in their hearts, everyone wants to die.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 49887. Pasujących: 49887. Czas odpowiedzi: 132 ms.

kazdy 477

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo