Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "kajdanki" na angielski

Wyszukaj kajdanki w: Definicja Synonimy
Kiedyś tak kochałaś kajdanki, kochanie.
You used to so love handcuffs, baby.
I znaleziono kajdanki O'Connella w jego mieszkaniu.
And O'Connell's handcuffs were found in his flat.
Teraz istnieją pewne kajdanki na podłodze.
Now there are some handcuffs on the floor.
Ma rozgżane kajdanki na nasze alibi.
He has his handcuffs in a tizzy over our alibi.
Gliny zabrały twojego brata zakutego w kajdanki.
The cops just took your brother away in handcuffs.
Nie każdy złodziej przynosi własne kajdanki.
Not every thief who brings their own handcuffs.
Zdejmij mi te kajdanki i wypuść mnie, zanim zacznie się strzelanina.
Take these handcuffs off of me and let me walk out of here before the shooting starts.
Bierze narzędzia, rekwizyty, taśmę, kajdanki i broń.
Takes a kit of tools and props - duct tape, handcuffs, a weapon - whatever he needs.
Jeśli mnie zmusisz odstawię cię skutego w kajdanki.
I will put off your uniform and lead you away in handcuffs.
Kogoś kto nie mógł nosić zegarka, ponieważ przypominał mu... kajdanki.
Someone who couldn't wear a watch, because it would remind him... of handcuffs.
Może znajdziemy miejsce, gdzie sprzedają kajdanki... tego samego rodzaju.
Maybe we could find a place that sells handcuffs... by the same manufacturer.
Co twoim zdaniem najpierw pęknie, kajdanki czy chłodnica?
What do you think would break first, handcuffs or radiator?
Przynajmniej twoje kajdanki są miłe w dotyku.
At least the handcuffs are a nice touch.
Chcę, żeby pan zdjął jej te kajdanki.
I want you to take those handcuffs off her.
Wybacz mi te kajdanki, Frank. Wiesz, zasady.
Excuse me for the handcuffs, Frank... rules, you know.
Nigdy nie umieścić kajdanki człowiek, który ma ręce za plecami.
Do not ever put handcuffs a man who has his hands behind his back.
Nie wiem nawet, skąd wzięły się te kajdanki.
I don' t even know where I got the handcuffs.
Mówię ci, te obrączki są jak maleńkie kajdanki w twoim życiu miłosnym.
I'm telling you, those wedding rings are like little tiny handcuffs on your love life.
Możecie wysterelizować kajdanki zanim mnie zakujecie?
Can you please sterilize your handcuffs before taking me in?
Podłożył pan kajdanki O'Connella w mieszkaniu McTeera?
Did you plant O'Connell's handcuffs in McTeer's flat?
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 786. Pasujących: 786. Czas odpowiedzi: 55 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo