Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "kamera wideo" na angielski

Wyszukaj kamera wideo w: Definicja Synonimy
video camera
camcorder
W skrzyni znajduje się aktywowana ruchem cyfrowa kamera wideo.
It contains a motion-activated... digital video camera with a compound lens.
To mikro kamera wideo... działająca na częstotliwości sieci komórkowej.
This whole thing is a tiny video camera... tuned in at the cellular phone spectrum.
Produkt może wyświetlać sygnały otrzymywane z różnych źródeł, takich jak system telewizji użytkowej, odtwarzacz DVD, kamera wideo lub maszyna do automatycznego przetwarzania danych.
The product can display signals received from various sources such as a closed circuit television system, a DVD player, a camcorder or an automatic data-processing machine.
Urządzenie może wyświetlać sygnały odbierane z różnych źródeł, takich jak maszyna do automatycznego przetwarzania danych, system telewizji przemysłowej, odtwarzacz DVD lub kamera wideo.
The product can display signals received from various sources, such as an automatic data-processing machine, a closed circuit television system, a DVD player or a camcorder.
Mam matkę, że kamera wideo jest ona już chce.
I got your mother that video camera she's been wanting.
Cyfrowa kamera wideo do zatrzymania i rejestrowania obrazów na karcie pamięci o maksymalnej pojemności 2 GB.
A digital video camera for capturing and recording images onto a memory card of a maximum capacity of 2 GB.
Ostatnią wybieraną funkcją, była kamera wideo
Last function was "video camera."
Stoję i wołam: Gdzie jest kamera wideo?
I'm standing there, Where's the video camera?
Posiada wejście wideo do odtwarzania obrazów pochodzących ze źródeł wizyjnych, takich jak odtwarzacz wideo lub kamera wideo.
It has a video input to reproduce images coming from video sources such as a video recorder or a video camera.
Noktowizor, mikroprocesor, głosowe systemy alarmowe, odtwarzacz CD, cyfrowe radio i kamera wideo to tylko niektóre z funkcji niepowtarzalnego Anihilatora 2000.
Night-vision goggles, microprocessor, verbal alarm systems, compact disc player, digital radio, video camera and playback functions are just a few features of the extraordinary Annihilator 2000.
Kamera wideo. Zegarek.
Video camera, clock.
Powinniście wszyscy wiedzieć... że za tym lusterkiem jest kamera wideo.
But what you might not know, is that behind that mirror is a video camera.
Ta lampa nad drzwiami... to kamera wideo.
That light above the door - it's a video camera.
Narrator: Spyfish to rewolucyjna podwodna kamera wideo.
(Narrator: The Spyfish is a revolutionary subaquatic video camera.
Ty, ja, kamera wideo.
You, me, the video camera.
Gdzie jest kamera wideo kiedy jej potrzebujesz?
Where's a camcorder when you need one?
Stoję i wołam: "Gdzie jest kamera wideo? Wygramy 10 tysięcy dolarów, patrzcie, co się stanie!"
I'm standing there, "Where's the video camera?" "We can win 10,000 bucks! 'Watch what happens!"'
To jest kamera wideo.
I'm not, it's a video camera.
Popatrz synu, kamera wideo.
Look, Son, a video camera.
Fascynujące urządzenie, kamera wideo.
Fascinating device, this video unit.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 47. Pasujących: 26. Czas odpowiedzi: 58 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo