Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "kamień" na angielski

Wyszukaj kamień w: Definicja Synonimy
stone
rock
moonstone
pebble
weight
scissors
tartar
birthstone
headstone

Sugestie

112
94
48
Na dnie basenu znalazłem rzadki kamień.
I found a rare stone at the bottom of Snowflake's tank.
Jedzenie na ofiarny kamień i do mrowiska.
Food to the offering stone and into the anthill.
Ten kamień w okno to dopiero początek.
That rock through the window is just the beginning.
Jak podniesiesz odpowiedni kamień, zawsze znajdziesz robaka.
And if you turn over the right rock, you'll find a worm.
Jedno jej spojrzenie zamienia żywe istoty w kamień.
One look at the creature she has become would turn any living thing to stone.
Ten kamień powie ci gdzie jestem.
This stone will tell you where I am.
Pokryliśmy popiołem każde pole, każdy kamień.
We have covered every stone and field with ashes.
Sparaliżowany jak kamień przez dwa dni.
Paralyzed, like stone, for two days.
Pierwszy kamień mocy leży za tą ścianą.
The 1st stone of power lies behind this wall.
Niektórzy traktują górę jak wielki kamień.
Some people think of a mountain as just a big rock.
Bardzo chciałabym zobaczyć pana kamień, panie Hickman.
I'd love to see your stone, Mr. Hickman. Please, call me Harv.
Stąd, wykopany kamień został zrzucony prosto do przepaści.
From here, excavated rock was dumped straight into the abyss.
Jeden kamień wystarczył by spowodować lawinę.
Just one stone was enough to cause an avalanche.
Proszę przesuń ten kamień stąd tam.
Please move this stone from here to there.
Potknąłem się o kamień, skręcając kostkę.
I tripped on a stone, twisting my ankle.
Następnie gigantyczny kamień uderzył w statuę rozbijając ją na kawałki.
Then a giant stone struck the statue, smashing it to pieces.
Na brzegu stawu znaleźliśmy też ten kamień.
Plus we found this rock on the edge of the pond.
Wczoraj kiedy przeszukiwałem park znalazłem ten kamień.
Yesterday I was exploring the park, and I found this stone.
I kiedy zobaczysz drugi wielki kamień...
And then, when you come to the second big rock...
I położył 4.6 karatowy kamień na mój palec.
Then we went to Paris and he put a 4.6 karat rock on my finger.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 2859. Pasujących: 2859. Czas odpowiedzi: 80 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo