Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "kamizelka ratunkowa" na angielski

Wyszukaj kamizelka ratunkowa w: Definicja Synonimy
life-jacket
life jacket
life vest
lifejacket
flotation device
Każda kamizelka ratunkowa lub równoważny środek pływający są wyposażane w elektryczne urządzenie oświetlające ułatwiające zlokalizowanie korzystającej z nich osoby.
Each life-jacket or equivalent individual flotation device shall be equipped with a means of electric illumination for the purpose of facilitating the location of persons.
Jeśli samolot zacznie spadać kamizelka ratunkowa niewiele nam da.
If the plane falls down, a life jacket won't do us much good.
Kamizelka ratunkowa jest teraz moja na 20 minut.
Life jacket is now mine for 20 minute.
Trzyma tę butelkę tequili jakby to była kamizelka ratunkowa.
She's holding that bottle of tequila like it's a life vest.
"Dodatkowa kamizelka ratunkowa".
"Extra Life Vest."
Ten fotel, kamizelka ratunkowa.
This seat, life jacket.
W przypadku Iądowania na wodzie, państwa poduszka może być użyta jako kamizelka ratunkowa.
In the event of a water landing, Your seat cushion can be used as a flotation device.
2 Na statkach pasażerskich ro-ro każda kamizelka ratunkowa jest wyposażona w lampkę odpowiadającą wymaganiom prawidła SOLAS III/32.2 ze zmianami.
2 In ro-ro passenger ships, each life jacket shall be fitted with a light complying with the requirements of SOLAS Regulation III/32.2, as amended.
Po co ci ta kamizelka ratunkowa?
What the hell are you wearing a life preserver for?
Co? - Po co ci ta kamizelka ratunkowa?
You jump ship? - What?
Po co Ci kamizelka ratunkowa?
What? - What's with the life preserver?
Jest tylko jedna kamizelka ratunkowa.
There's only one plank for one person.
To jest jak kamizelka ratunkowa.
To jego kamizelka ratunkowa, katapultowany fotel...?
That's his ejector seat, a flotation device or...?
Do podstawowych wymagań, które musi spełniać każda łódź ratunkowa, tratwa ratunkowa, pława ratunkowa, kamizelka ratunkowa, należy:
The minimum requirement for every survival craft (lifeboat), life-raft, life-buoy and life-jacket which is provided are that they:
Jedna kamizelka ratunkowa na każdą osobę stale przebywającą na pokładzie/zgodnie z EN 395:1998, EN 396:1998, EN ISO 12402-3:2006 lub EN ISO 12402-4:2006 ( )
One lifejacket for every person who is regularly on board/in accordance with EN 395:1998, EN 396:1998, EN ISO 12402-3:2006 or EN ISO 12402-4:2006 ( )
Indywidualna, automatycznie nadmuchiwana kamizelka ratunkowa zgodna z normami europejskimi EN 395: 1998, EN 396: 1998, EN ISO 12402-3: 2006 lub EN ISO 12402-4: 2006 musi być łatwo dostępna dla każdej osoby regularnie przebywającej na pokładzie statku. ;
'A personalised, automatically inflatable lifejacket in accordance with European standards EN 395:1998, EN 396:1998, EN ISO 12402-3:2006 or EN ISO 12402-4:2006 shall be within reach of every person who is regularly on board a craft.'
Kamizelka ratunkowa została znaleziona na 34 stopniu północnym i 136 o49' wschodniej.
A life saving jacket found at 34 dgrees north at 136 o49' east.
Podczas gdy wokół jest totalna zapaść i chaos, nowe pomysły są chwytane jak kamizelka ratunkowa.
When there is an absolute breakdown of everything, then new ideas are clutched to, like a lifesaver.
Pod każdym fotelem znajduje się kamizelka ratunkowa.
There's a life-jacket under each seat.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 20. Pasujących: 20. Czas odpowiedzi: 41 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo