Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "kara śmierci" na angielski

Wyszukaj kara śmierci w: Definicja Synonimy

Sugestie

To kara śmierci dla całej rodziny.
It's the death penalty for the whole family.
Dla każdego posła konserwatysty kara śmierci jest sprawą sumienia.
The death penalty is a matter of conscience for each Conservative MEP.
I mówimy - skoro jesteśmy państwem islamskim, powinna cię spotkać kara śmierci.
And we say if we're an Islamic state, then you would face capital punishment.
Po przerwie porozmawiamy z kimś... kto uważa, że kara śmierci nie jest rozwiązaniem.
After a break, we'll be talking to someone... who thinks capital punishment is never the solution.
W demokratycznym i nowoczesnym państwie, kara śmierci jest niedopuszczalna.
In a democratic and modern state, the death sentence is unacceptable.
Grozi mi kara śmierci albo dożywocie.
I'm facing a death sentence or life imprisonment.
Grozi ci kara śmierci za wielokrotne morderstwa.
And it won't be tried for seven murders under the death penalty.
Karą za tak podły czyn jest kara śmierci.
The punishment for such an act so vile is the death penalty.
Uchronił nas od nieskończonego procesu, także, więc czeka go kara śmierci.
Saved us the aggravation of a trial, too, so he'll probably be spared the death penalty.
Na szczęście w tym kraju nie obowiązuje kara śmierci.
Fortunately there is no death sentence in this country.
Panie Mamiya... za nakłanianie do zabójstwa może być nałożona kara śmierci.
Mr. Mamiya... incitement to murder can carry the death penalty.
Prokuratura chciała z niego zrobić przykład, więc groziła mu kara śmierci.
And the state wanted to make an example of him, so he was facing the death penalty.
W tym stanie wciąż istnieje kara śmierci.
This is a death penalty state, Mrs. Atkins.
Jeszcze jeden powód, aby kara śmierci odstraszała.
One more reason for the death penalty as a deterrent.
Musimy też zająć się delikatną sprawą, jaką jest kara śmierci.
We must also address the sensitive issue of the death penalty.
Powszechnie wiadomo, ze kara śmierci nie zmniejsza liczby popełnianych przestępstw.
As is known, the death sentence does not reduce crime.
Panie Przewodniczący! Pełnoletni czy niepełnoletni - kara śmierci jest tematem, któremu powinniśmy poświęcać dużo czasu.
Mr President, adult or juvenile - capital punishment is a subject to which we ought to devote a lot of time.
Manningowi groziło za to dożywocie lub nawet kara śmierci.
For these charges, Manning faced life in prison, and a possible death sentence.
To tobie grozi kara śmierci za morderstwa.
It won't be tried for murder under the death penalty.
Chcielibyśmy, by kara śmierci została zniesiona na całym świecie.
We would like the death penalty to be abolished everywhere.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 350. Pasujących: 350. Czas odpowiedzi: 75 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo