Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "karabin maszynowy" na angielski

Wyszukaj karabin maszynowy w: Definicja Synonimy
machine gun
automatic rifle
submachine gun
A karabin maszynowy trzymam w produktach.
I keep my machine gun in with the produce.
Niech mi ktoś pomoże rozwalić ten karabin maszynowy.
Can anybody get rid of that machine gun for me.
Wypuszczają na rynek, nowy karabin maszynowy.
They're coming out with a new automatic rifle.
Karabin maszynowy, bron palna, granat, rece, stopy, zeby...
Automatic rifle, shotgun, handgun, his hands, feet, teeth.
Karabin maszynowy w Chatce B i kolejny karabin w Chatce C.
Submachine gun in Hut B and another rifle in Hut C.
Powinnam była zabrać swój karabin maszynowy.
I should have brought my machine gun.
Fałszywe pieniądze, mały karabin maszynowy, cygara
Fake money, a little machine gun, cigars -
Naliczyłem 12 ludzi i lekki karabin maszynowy.
I count 12 men and a light machine gun.
Fałszywy karabin maszynowy, podszywanie się pod ochroniarza;
False machine gun, impersonating a bodyguard;
Jedyny karabin maszynowy, jaki mam to bardzo dobra atrapa.
The only machine gun I have is a very fine dummy.
Machine gun tutaj, karabin maszynowy tutaj.
Machine gun here, machine gun here.
Ten karabin maszynowy to HK MP5, nieprawdaż?
That machine gun is a HK MP5, isn't it?
Karabin maszynowy, który ma dobre pole ognia.
Machine gun that has good field of fire.
Karabin maszynowy na ramieniu, 23 kilogramowa amunicja na plecach.
Machine gun on my shoulder, 50 pounds of ammo on my back.
Tylko Frankenstein i Karabin Maszynowy Joe przeżyli.
Just Frankenstein and Machine Gun Joe survive.
Karabin maszynowy Browning, kaliber 30, granatniki przeciwpancerne AT4 i M72, a tutaj... moździeż M252.
30 caliber Browning machine gun, AT4 and M72 rocket launchers, and then here M252 mortar.
Będzie miał karabin maszynowy na barce.
He's got a machine gun on the barge.
Gdybyśmy zdobyli choć jeden karabin maszynowy...
If we could take one gun from one guard...
Jakiś garażowy rusznikarz próbował przerobić to cacko na karabin maszynowy.
Some garage gunsmith tried to turn this baby into a machine gun.
Złapałam karabin maszynowy i zaczęłam strzelać.
I grabbed a machine gun and I started firing.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 157. Pasujących: 157. Czas odpowiedzi: 81 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo