Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "karta kredytowa" na angielski

Wyszukaj karta kredytowa w: Definicja Synonimy

Sugestie

Przynajmniej tak mówi jego karta kredytowa.
At least that's what his credit card says.
Na szczęście Twoja karta kredytowa była.
Fortunately your credit card was real.
Jego karta kredytowa została użyta wczoraj w Montrealu.
His credit card was used yesterday in Montreal.
Przepraszam panią, ale pani karta kredytowa jest zablokowana.
I'm sorry Ma'am, but your credit card was declined.
Tak, to moja karta kredytowa.
Yes, Detective, that's my credit card.
Przykro mi, ja nie chce wstydzić się przed swoją żoną, ale twoje karta kredytowa została odrzucona.
I'm sorry, I didn't want to embarrass you in front of your wife, but your credit card has been declined.
Twoja karta kredytowa, nie dobra.
Your credit card is no good.
Była tam moja karta kredytowa, mój telefon...
My-my credit card was in there, my phone...
Jakimś cudem moje prawo jazdy i karta kredytowa trafiły w nieodpowiednie ręce.
Somehow my driver's license and credit card got in the hands of the wrong people.
Jedna karta kredytowa, z limitem 3.500$.
One credit card, with a 3.500$ limit.
Twoja karta kredytowa by nie przeszła.
Your credit card wouldn't go through.
Proszę, to moja karta kredytowa.
For everything else, there's my credit card.
Przepraszam, lecz obawiam się że pańska karta kredytowa została odrzucona.
I'm sorry, I'm afraid you credit card has been declined.
To znaczy, mój tata jest odpowiedzialny ponieważ to była jego karta kredytowa.
I mean, my dad's responsible because it was his credit card.
Tylko moja karta kredytowa i telefon.
just my credit card and cell phone.
Panie Callen, pańska karta kredytowa.
Mr. Callen, your credit card.
Pomyśli, że to karta kredytowa.
She'll think I'm handing you a credit card.
Sarah to dziewczyna, której karta kredytowa ufundowała te małe zakupy.
Sarah's the girl whose credit card funded this little shopping spree.
Ta karta kredytowa, którą mi dałeś została odrzucona, mój przyjacielu.
That credit card you gave me declined, my friend.
Na szczęście twoja karta kredytowa była prawdziwa.
Fortunately your credit card was real.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 430. Pasujących: 199. Czas odpowiedzi: 88 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo