Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "katar sienny" na angielski

Wyszukaj katar sienny w: Definicja Synonimy
Dziękuję, ale mam katar sienny.
Yes, well, thank you, but I have hay fever.
Mam zalecenia na mój katar sienny.
I have a prescription for my hay fever.
Mam nadzieję, że nie masz sztuczny katar sienny.
I hope you don't have artificial hay fever.
"Abracadabra" było po raz pierwszy wypowiedziane by uleczyć katar sienny.
"Abracadabra" was first uttered to cure hay fever.
Mam katar sienny, Biorę krople do oczu.
I get hay fever, I put drops in my eyes.
Wybacz, to musi być katar sienny.
Sorry, must be hay fever.
Billy Camp ma najgorszy katar sienny, jaki kiedykolwiek widziałem.
So? Billy Camp has the worst hay fever I've ever seen.
Chciałam coś na mój katar sienny.
To find something for my hay fever.
Mam najgorszy katar sienny w całej Ameryce, a on zabiera nas na wóz z sianem.
I got the worst hay fever in America, he gets us on a hay wagon.
W szkole zawsze siadaliśmy koło tego który napisał to kiedy miał katar sienny.
At school we always said the fellow who wrote that just had hay fever.
jeśli u pacjenta występuje lub występowała alergia (np. katar sienny, pokrzywka) lub astma
if you suffer or have suffered from allergy (e. g. hay fever, hives) or asthma
alergia pokarmowa, alergiczna wysypka skórna lub katar sienny.
food allergy, allergic skin rash or hay fever.
Lek Xolair nie jest przewidziany w zapobieganiu lub leczeniu innych stanów typu alergicznego, takich jak nagłe reakcje alergiczne, zespół hiper- IgE (dziedziczne zaburzenie immunologiczne), aspergiloza (choroba płuc o podłożu grzybiczym), alergia pokarmowa, alergiczna wysypka skórna lub katar sienny.
Xolair is not meant to prevent or treat other allergy-type conditions, such as sudden allergic reactions, hyperimmunoglobulin E syndrome (an inherited immune disorder), aspergillosis (a fungus-related lung disease), food allergy, allergic skin rash or hay fever.
Rezerwiści powodują katar sienny.
Reserve officers give me hay fever.
Ja mam katar sienny.
That and my hay fever.
Dawna ja, ta co miala katar sienny i bala sie gniewu rodzicow za palenie papierosow, juz nie ma jej.
The me I used to be, the me that got hay fever and was scared her parents would find out she smoked, she's almost gone.
Dalej, chłopaki, jest dużo kurzu, mój katar sienny nasila się a wy ciągle coś psujecie.
It's dusty, my hay fever's acting up and you always break something.
Mnóstwo ludzi cierpi teraz na katar sienny.
A lot of people are dealing with hay fever now.
Immunolog mówi, że mam katar sienny.
The immunologist says I've got hay fever.
Mam zalecenia na mój katar sienny.
And the pitch is on the way.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 38. Pasujących: 38. Czas odpowiedzi: 101 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo