Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "katastrofa" na angielski

Wyszukaj katastrofa w: Definicja Synonimy
disaster
catastrophe
crash
accident
calamity
wreck
disastrous
catastrophic

Sugestie

Przynajmniej nie była to kompletna katastrofa.
At least it wasn't a complete disaster.
To była katastrofa dla wszystkich zainteresowanych.
This has been a disaster for all concerned.
To już nie kryzys, a humanitarna katastrofa.
We are no longer facing a crisis but what I think is already a humanitarian catastrophe.
Najprawdopodobniej kiedyś miała tam miejsce wielka katastrofa.
It seems that, long ago, there was a great catastrophe.
Ta katastrofa może oznaczać koniec mojego biznesu.
This crash could be the end of my business.
Ta sama katastrofa z innego ujęcia.
Here's the same crash from another angle.
To będzie największa katastrofa w historii Ameryki.
It'll be the biggest disaster in American history.
To ogromna katastrofa humanitarna i polityczna.
This is a massive humanitarian and political disaster.
To większa katastrofa niż ostatni film Jacka Blacka.
This is a bigger disaster than Jack Black's last movie.
Stary, laski tutaj to totalna katastrofa.
Man, the chicks here are a total disaster.
Może kraj musi zobaczyć, jak wygląda katastrofa.
Maybe the country needs to see what disaster looks like.
Wojna to strzaszliwa katastrofa, synu.
War is a terrible disaster, my son.
Najgorsza katastrofa atomowa od czasu rosyjskiego Czarnobyla w 1986.
The worst atomic disaster since the Russian Chernobyl incident in 1986.
Mała katastrofa bardzo pomaga uporządkować życie.
Nothing like a little disaster for sorting things out.
To byłaby bezwzględna i totalna katastrofa.
I... It would be an absolute and total disaster.
Nie to byłoby... kompletna katastrofa.
No, it would have been... a complete disaster.
Jednym było niepowodzenie, drugim katastrofa.
One for failure, the other for disaster.
Jakby była katastrofa chemiczna i wszyscy ludzie się wynieśli.
It's like there was a chemical disaster and all the little people had to move away.
Musielibyśmy iść tylko jeżeli zdarzyłaby się katastrofa.
The only way we have to go in is if there was some catastrophe.
To pewnie będzie totalna katastrofa, ale...
It'll probably be a total disaster, but...
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 1216. Pasujących: 1216. Czas odpowiedzi: 78 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo