Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "kierowniczka" na angielski

Wyszukaj kierowniczka w: Definicja Synonimy
manager
executive
administrator
manageress
chairwoman
My supervisor

Sugestie

Ale jako kierowniczka zatrudniasz własny personel i pozwolę ci zwerbować Max.
But as manager, you can hire your own staff, and I'll even let you poach Max.
Oto kierowniczka, ma problemy z sercem.
Here's the manager here; she has a heart condition.
Szanująca prawo, kochająca, wierna kierowniczka agencji reklamowej.
A law-abiding, loving, faithful advertising executive.
Panie Scott, Willie, nasza kierowniczka ds. rozwoju szuka wyjątkowego scenarzysty wyróżniającego się z tłumu do projektu, który planuje na następny rok.
So, Mr. Scott, Willie, our senior development executive has been looking for a very special screenwriter with a distinctive voice for a project which she has slated for next year.
Mimo, że było nam ciężko, kierowniczka HAN Yoo-mi udostępniła nam to miejsce.
Even though our time has been rough, manager HAN Yoo-mi provided this place for us.
W porządku, Kim kierowniczka nocnej zmiany poszła na urlop macierzyński, a jej mąż ma na imię Sandy, prawda? Więc skumaj to.
Kim, the night manager, went on maternity leave and her husband's name is Sandy.
Jak tam moja ulubiona kierowniczka kampanii?
So how's my favorite campaign manager?
Kierowniczka powiedziała, że być może poszedł za jedną z kelnerek z baru.
Manager says he may have followed one of the waitresses.
No popatrz, Mała Panna Kierowniczka.
Look at you, Little Miss Executive.
Kierowniczka hotelu powiedziała, że dzwoniono z pokoju 103.
Manager said the calls came from room 103.
Kierowniczka nocnej zmiany w McDonaldzie.
Night manager at McDonald's.
To Carolyn White, kierowniczka studio.
It's Carolyn White, the studio exec.
Jestem siostra Braun, kierowniczka pielęgniarek.
I'm Nurse Braun, Superintendent of Nurses.
Wyskoczyła Janet Gerber, kierowniczka biura HMO w Hollywood.
Popped Janet Gerber, office manager at an HMO in Hollywood.
Nasza kierowniczka przyjechała tu wziąć ślub.
Our chairwoman came here to get married.
Tak, pani Donata, kierowniczka sierocińca została zamordowana.
Yes, Mrs. Donata, the head of the orphanage, has been murdered.
To Monique, kierowniczka obozu i lekarka.
This is Monique, our base camp manager and medic.
Lenora Harkinson, kierowniczka Jean Wahl.
It's signed by Lenora Harkinson, Jean Wahl's supervisor.
Tylko jeden: panna Glenys Moore, kierowniczka hotelu.
Only one; a Miss Glenys Moore, manager of the hotel.
Sylvie, kierowniczka hotelu Eden, zamieściała to na Facebooku dwa tygodnie temu.
Sylvie, the manager of Hotel Eden, two weeks ago... she posted this photo on Facebook.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 83. Pasujących: 83. Czas odpowiedzi: 54 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo