Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "kierownik" na angielski

Wyszukaj kierownik w: Definicja Synonimy
manager
head
director
supervisor
executive
foreman
chief
shipmaster
VP

Sugestie

Brian Martin producent, George Epstein,... kierownik.
Brian Martin the producer, George Epstein the, er,... manager.
Art Crumb, kierownik sztabu wyborczego Donalda Greenleafa.
I'm Art Crumb, Donald Greenleaf's campaign manager.
Jestem Peter Jacobs, kierownik Public Relations.
I'm Peter Jacobs, head of Public Relations.
Urzędnik wyższego szczebla i kierownik ośrodka kontroli satelitarnej Koreańskiego Komitetu Technologii Kosmicznych.
Senior official and head of the satellite control center of Korean Committee for Space Technology.
Jedyny kierownik budowy, który składał dokumenty przed czasem.
The only construction director who gave us paperwork ahead of time.
Jestem Kara, kierownik rekonstrukcji tego statku.
I'm Kara, Director of Reconstruction on this ship.
Jestem Billy Sherbert, kierownik kasyna.
By the way, I'm Billy Sherbert, casino manager.
Nazywam się Safir, kierownik hotelu.
I am Mr. Dafir. the hotel manager.
Czekam, aż kierownik się odezwie.
I'm waiting for a manager to call me back.
Towarzysz kierownik musiał walczyć z połową Ministerstwa Kultury.
Comrade manager had to fight with half the Ministry of Culture.
To jest kierownik oddziału, Clifford Hansen.
This here is the branch manager, Clifford Hansen.
Jako kierownik kampanii nie zostawiłby takich śladów.
As campaign manager, he wouldn't implicate himself.
Na twojej też jest napisane kierownik.
[horn honks] Yours says manager, too.
W takim wypadku będzie potrzebny nowy kierownik.
In which case, they will need a new manager.
Rijas i Spółka, główny kierownik.
What? Rijas and Associates, general manager.
W gospodarstwie może być tylko jeden kierownik.
There can be only one manager on the holding.
Ofiara nr3 to Santos, kierownik wypożyczalni.
Victim #3 is this guy Santos, the video manager.
Stanowisko podmiotu względem zasobów, np. kierownik departamentu.
Position of the party in relation to a resource, such as head of department.
Cóż, jeśli pracuje odpowiedni kierownik to 100%.
Well, if the right manager is working, 100%.
Jako kierownik działu, ja podlegam SS i Himlerowi.
As department head, I report to the SS and to Himmler.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 1191. Pasujących: 1191. Czas odpowiedzi: 116 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo