Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "kilometr" na angielski

Zobacz także: kilometr stąd
Wyszukaj kilometr w: Definicja Synonimy
kilometre
kilometer
km
klick
mile away
half-mile
1,000 yards
half a mile
ASK

Sugestie

Komisja zaproponowała cel redukcyjny w wysokości 135 gramów CO2 na kilometr.
The Commission proposed a reduction target of 135 grams of CO2 per kilometre.
Do 2020 roku producenci będą musieli dojść do 147 gramów CO2 na kilometr.
Manufacturers will have to achieve 147 grams of CO2 per kilometre by 2020.
Opcja numer 1, załóżmy, że mamy jeden kilometr sześcienny erupcyjnej magmy.
So option number one, let's say that we've got one cubic kilometer of eruptible magma.
Jadę na wschód, 1 kilometr na zachód od Okavango.
Heading east, one kilometer west of Okavango Junction.
Mamy obowiązkową opłatę kolejową dla każdej lokomotywy za każdy przejechany kilometr.
We have a mandatory rail toll for every locomotive for every kilometre travelled.
Zabiję cię, jeśli zbliżysz się do niej nawet na kilometr.
I will kill you if you come even a kilometer close to her...
Dziękujemy za każdy kilometr asfaltu i trenujemy styl jazdy po lewej stronie.
We appreciate every kilometre of asphalt and we practice driving on the left.
Odległość jest nie większa niż... jeden kilometr.
A length of not more than... one kilometer.
Zabiła 57 osób i wyrzuciła/około 1 kilometr sześcienny/wulkanicznego pyłu i skał.
Killed 57 people and it erupted about 1 cubic kilometer of volcanic ash and rock.
Uważają one, że obecna sytuacja prowadzi do wysokiej emisji na kilometr kwadratowy.
In their view, this situation leads to high emissions per square kilometre.
Zazwyczaj stawka wynosi dolara za kilometr.
Usually there's some kind of dollar amount per mile.
Howard Hughes montuje 40 kilometr taśmy.
Howard Hughes is now editing some 25 miles of film.
Ponad kilometr od miejsca znalezienia poprzedniej ofiary.
Less than a mile from where we found the other vic.
Jeszcze kilometr i wracamy na lunch.
We've got about half a mile, then we'll have lunch.
Obcy statek. Niespełna kilometr od naszego wahadłowca.
A vessel, not Vulcan, and it's less than one kilometre from our shuttlepod.
W górę rzeki, przynajmniej kilometr powyżej cmentarza.
Upriver, at least a half-mile above the burial ground.
Teraz muszę iść ponad kilometr przez osiedla.
Now I'm forced to walk a mile through the projects.
Jesteśmy ciągle ponad kilometr od celu...
We're still over a kilometre from the target.
Alicjo, rozpoznaje twój styl na kilometr.
Alicia, I can recognize your cadence from a mile away.
Robi kilometr w około 9-10 minut.
He is doing nine or ten minutes about one kilometer.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 581. Pasujących: 581. Czas odpowiedzi: 79 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo