Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "klasa" na angielski

Wyszukaj klasa w: Definicja Synonimy

Sugestie

klasą 1167
307
Jest klasa naukowa w John Quincy Adams.
Sure. There's a science class at John Quincy Adams.
Teraz cała klasa ciepło przywita panią szeryf Stetko.
Now, class, give a nice, warm South Pole hello to Marshal Stetko.
Dziewiąta klasa, na boisku futbolowym.
9th grade, 50-yard line at the football field.
Bo piąta klasa jest strasznie trudna.
Because fifth grade is really hard for every... one.
To była moja klasa na ostatnim roku.
This used to be my classroom.
"Cała klasa?", spytała Anna.
"The entire classroom?" Anna asks.
Ich końcowym celem jest klasa średnia na Zachodzie.
Their final target is the middle class of the west.
Pewnej nocy, cała klasa zniknęła.
One night, a whole class just vanishes.
Burżuazja mogła zagarnąć władzę jako klasa rozwoju gospodarczego.
The bourgeoisie came to power... because it is the class of the economy in development.
Moja klasa miała jechać na wycieczkę.
My class was supposed to go on a field trip.
Trupy z Manhattanu to lepsza klasa nieboszczyków.
The Manhattan dead are a much better class of cadaver.
Szósta klasa była dwoma najszczęśliwszymi latami mojego życia.
Sixth grade was the happiest two years of my life.
To w efekcie ich działań powstała klasa średnia.
And their actions eventually resulted in the creation of a middle class.
Wysoka zawartość cukru, najwyższa klasa.
High sugar content, grade A, uncut.
Przewodniczący klubu rakietowego... piąta klasa.
President of the rocket club - fifth grade.
Moja klasa rysowników potrzebuje nowego modela.
My life drawing class needs a new model.
Ta klasa ma zastosowanie do przyrządów zasilanych z akumulatora pojazdu.
This class applies to instruments supplied by the battery of a vehicle.
Ogólna klasa dla zbiorów obiektów geofizycznych.
A generic class for collections of geophysical objects.
Jest cała klasa problemów ja adaptacja przeciwników.
There's a whole class of problems like this, ones with adaptive adversaries.
Na tegorocznym festiwalu szkolnym, nasza klasa została wybrana do dekoracji.
For this year's school festival, our class is assigned to decorations.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 1794. Pasujących: 1794. Czas odpowiedzi: 83 ms.

klasą 1167

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo