Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "klatka piersiowa" na angielski

Wyszukaj klatka piersiowa w: Definicja Synonimy
chest
rib cage

Sugestie

Przed wystąpieniem naprzeciwko Generała... moja klatka piersiowa drżała.
Before appearing in front of the General... my chest and heart were trembling.
Moja klatka piersiowa... strasznie mnie boli.
My chest - it really hurts.
Zgnieciona klatka piersiowa, złamania kompresyjne, rozległe uszkodzenie organów wewnętrznych...
There's crushed rib cage, compression fractures, extensive internal organ damage...
To jest klatka piersiowa zdrowej 10-letniej dziewczynki.
This is the rib cage of a healthy ten-year-old girl.
A teraz boli mnie klatka piersiowa.
Great, now my chest hurts.
Tak więc sędzia podniesie czerwoną flagę jeśli jego klatka piersiowa dotknie do rąk.
So, a red flag will be raised by an official if his chest touches his hands.
Załóżmy duże szwy, to klatka piersiowa.
Let's have the big stitches for holding up the chest.
Złamania żeber, opuchnięta klatka piersiowa, pęknięcie sklepienia i podstawy czaszki.
Rib fractures, swelled chest, fracture of the vault and base of skull.
Całkowitemu zniszczeniu uległa klatka piersiowa i prawa ręka.
His entire chest area was damaged, and the right arm was severed.
Kilka strzałów, ramiona i klatka piersiowa.
A few gunshots, shoulder and chest.
Co więcej, kiedy rozmawialiśmy jego klatka piersiowa została rozerwana przez wielkiego demona z kamiennym łbem.
Also, while we were talking he got his chest punched out by a big demon with a head made of rock.
Szyja, klatka piersiowa, miednica, kończyny dolne.
Cross-table C-spine, chest, pelvis, lower extremities.
Jego klatka piersiowa jest zapadnięta i posiniała.
his chest is distended and purple.
Jego klatka piersiowa, została zgnieciona pod ciężarem cegieł do momentu gdy nie mógł już oddychać.
The weight of the bricks compressed his chest walls until he couldn't breathe.
Jest tam, gdzie zczyna się klatka piersiowa.
It's right where the chest starts.
Dixon, obiecuję, że powiem ci jeśli twoja klatka piersiowa będzie robiła się zbyt duża.
Dixon, I promise I'd tell you if I thought your chest was getting too big.
Właśnie, jej klatka piersiowa się porusza, skarbie, widzisz?
Right. Her chest is moving, honey, see?
Zadawano mi to pytanie setki razy, i pamiętam ten jeden raz kiedy nie mogłam złapać oddechu i czułam, jakby moja klatka piersiowa płonęła pielęgniarka poprosiła mnie o ocenę bólu.
I've been asked this question hundreds of times... and I remember once... when I couldn't catch my breath and it felt like my chest was on fire... the nurse asked me to rate the pain.
"Jeśliby jego klatka piersiowa działem była, to by sercem strzelił."
"If his chest had been a cannon, he would have shot his heart upon it".
Spójrz na to, kochanie, to jego klatka piersiowa sterczy ze schowka na tablicy rozdzielczej.
Look at that, sugar lips, that's his rib cage sticking out of the glove compartment.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 138. Pasujących: 138. Czas odpowiedzi: 74 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo