Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "klatka schodowa" na angielski

Wyszukaj klatka schodowa w: Definicja Synonimy
Monica, gdzie jesteś? - Tylna klatka schodowa.
Monica, where are you?Back stairwell.
ta klatka schodowa i ten pokój, a potem tam były... wszystkie te dzieci.
this stairwell and this room, and then there was... all these children.
Technicznie rzecz biorąc to ukryta klatka schodowa.
Technically, it's a secret staircase.
Wejdziesz awaryjna klatka schodowa i wsiadziesz do pojazdu.
You will enter through a service staircase get the vehicle.
Nie jest to klatka schodowa do nieba.
Not quite a stairway to heaven.
Ponadto dzierżawione są urządzenia do ważenia pojazdów i partii towaru, żuraw, rurociągi i silos stalowy, maszyny i toalety, stacja transformatorowa, klatka schodowa i korytarz.
Moreover, weighing equipment for cars, lot, crane, pipes and steel silo, machinery and toilets, transformer station, stairway and hallway are also leased.
Powinno mieć osobne dojście do ulicy (bezpośrednio lub przez ogród lub grunt) lub do wspólnej przestrzeni wewnątrz budynku (klatka schodowa, przejście, galeria, itp.).
It should have separate access to a street (direct or via a garden or grounds) or to a common space within the building (staircase, passage, gallery, and so on).
Musimy zobaczyć na parterze, klatka schodowa 2, korytarz U.
They are on ground floor, staircase 2 corridor U. What a new circular?
Pomieszczenie ciśnieniowe, 2 silosy, infrastruktura do realizacji dostaw cementu, stacja pomp, urządzenia do ważenia pojazdów oraz powiązany sprzęt komputerowy w pomieszczeniu dostaw, dźwig, rurociągi i silos stalowy z powiązanym wyposażeniem, maszyny i toalety, stacja transformatorowa, klatka schodowa i korytarz.
Pressure room, 2 silos, delivery of cement, pump shed, weighing equipment for cars and attached computer equipment in delivery room, crane, pipes and steel silo with attached equipment, machinery and toilets, transformer station, stairway and hallway.
Klatka schodowa jest w głąb korytarza po lewej.
Stairwell's down the hallway to your left.
Klatka schodowa z dachu, sekundy po wypadku.
Here is the stairwell from the roof seconds after the accident.
Klatka schodowa i winda są po drugiej stronie.
Stairwell and elevator's on the other side of the staircase.
Wzywam pomoc! Klatka schodowa na drugim piętrze!
Call a code, second floor stairwell!
Jest inna klatka schodowa?
Is there another staircase?
Jest inna klatka schodowa?
Ls there another staircase?
Gdzie jest najbliższa klatka schodowa?
Where's the nearest staircase?
To ciekawa klatka schodowa.
It's an interesting staircase.
Jest bezpieczna klatka schodowa.
There is a secure staircase.
Trzecie piętro, żółta klatka schodowa.
Third floor, yellow stairwell.
Agent ranny! Tylna klatka schodowa.
Agent down, back stairwell.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 67. Pasujących: 67. Czas odpowiedzi: 106 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo