Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "klient" na angielski

Wyszukaj klient w: Definicja Synonimy
client
customer
john
punter
guy
account
regular
attorney-client
trick
consumer

Sugestie

Twój klient był w bibliotece tydzień temu.
Last time your client was in the library was a week ago.
Pana klient pomagał ludziom, którzy zaatakowali prezydenta.
Your client aided and abetted the people who attacked the president.
Teraz gotujemy krewetki dopiero, kiedy przyjdzie klient.
Now, we wait to boil the shrimp until the customer arrives.
Zazwyczaj oznacza to, ze klient oczekuje niestosownego kontaktu.
Well, it usually means that a customer wants inappropriate contact.
Twój klient czeka od pół godziny.
Your client's been waiting for half an hour already.
Mój klient chce by ludzie poznali prawdę.
My client wants the public to know the truth.
Mój klient jest szanowanym pracownikiem Whitley Chemical.
My client is a respected researcher with Whitley Chemical.
Twój klient zestrzelił gościa z siodła.
Your client shot a guy right out of the saddle.
Mój klient był niewinny i zostałby uniewinniony.
My client was innocent, and he was going to go free.
Pański klient zaraz straci swojego adwokata, poruczniku.
Your client's about to lose his lawyer, Lieutenant.
Oby mój klient nie zażądał reklamacji.
Hope my client doesn't come looking for a refund.
Mój klient ma złamany nos i pękniętą kość policzkową.
My client has a broken nose and a fractured cheek bone.
Mój klient jest gotów aby to dokończyć.
My client is ready to put this behind her.
Słuchajcie państwo mój klient daje wam Baez'a na tacy.
Okay, look, detectives, my client is handing you Mr. Baez on a silver platter.
Twój klient miał na rękach krew mojej córki.
Your client was found with my daughter's blood on his hands.
Każda osoba tutaj to potencjalny klient.
Every single person out there is a potential new client.
Nasz klient systematycznie skubał ludzi... przez ponad 40 lat.
Our client has been systematically bilking people... for over forty years.
Twój klient... jest w niebezpieczeństwie.
Your client could be... in a world of danger.
Jeszcze nawet nie zadzwonił żaden klient.
You haven't even called a single client.
Jego klient ma olbrzymiego pryszcza na nosie.
Apparently there's a massive zit on his client's nose.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 3996. Pasujących: 3996. Czas odpowiedzi: 64 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo